DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji S   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere canlı yapıların Dünyasını ve olayları vermektir
Dersin İçeriği
Canlı ve cansız farkları. Organizmaların çeşitliliği. Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar. Mikroorganizmaların yapısı. hücreler,. Kalıtım ile ilgili temel bilgiler. Doku, organ ve organ sistemleri ile ilgili genel bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel genel biyoloji kavramlarını ve olayları anlar, canlı ve cansız yapıları karşılaştırır canlıların sınıflandırılması ilkelerini anlar,
2) hücre metabolizmasını, bitki büyüme ve gelişmesini, hayvan gelişimini yapısını ve fonksiyonu kavrar.
3) Organ yapısı ve organ sistemlerini bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojiye giriş İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Canlı ve cansız farkı İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Canlıların sınıflandırılması İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
Problem Çözme
4 Hücre ve hücre bölünmesi İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
Problem Çözme
5 Bitkisel dokular İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Bitkisel organlar İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Hayvansal dokular İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav İlgili konunun okunması Yazılı Sınav
9 İnsan vücudu, Hareket sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
10 Solunum sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Dolaşım sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Sinir sitemi İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Endokrin sistem İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Boşaltım sistemi, üreme sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Kalıtım İlgili konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar