DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okulda Ruh Sağlığı * SAB   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ruh sağlığı kavramının anlaşılmasını sağlamak, ruh sağlığı kavramına farklı kuramların ne şekilde baktığını kavratmaktır. okullarad ruh sağlığını koruyucu yapılacak çalışmalar konusunda farkındalık sağlamak.
Dersin İçeriği
sağlık kavramı nedir, ruh sağlığı nedir, psikolojik olgunluk nedir, kişilik kuramlarına göre ruh sağlığı kavramı nedir. benliğin gelişimi ve ruh sağlığı, çocukluk döneminde ruh sağlığı, okullarda ruh sağlığı ve insancıl eğitim

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ruh sağlığı kavramı ve okulda ruh sağlığı Okuma
2 Psikolojik olgunluk ve ruh sağlığı kavramı arasındaki ilişki okuma ve ev ödevi
3 okulda ruh sağlığını bozucu koşullar okuma ve ev ödevi
4 Ruh sağlığı ve insancıl eğitim anlayışı okuma ve ev ödevi
5 benliğin gelişimi ve okul başarısı okuma ve ev ödevi
6 çocukluk dönemleri ve okulda ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
7 çocukluk dönemleri ve okulda ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
8 Arasınav Sınava hazırlanma
9 Gençlik ve okulda ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
10 Bilişsel öğrenmeler ve ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
11 Bilişsel öğrenmeler ve ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
12 Duyuşsal öğrenme ve ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
13 Duyuşsal öğrenme ve ruh sağlığı okuma ve ev ödevi
14 okulda ruh sağlığı ve rehberlik hizmetleri okuma ve ev ödevi
15 Okulda ruh sağlığı ve insancıl öğretmen anlayışı okuma ve ev ödevi
16-17 final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar