DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğraf ve Video Çekim Tek. Iı SAA   114 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan DEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve estetik kavramlarını tanımlama ve açıklama becerisinin kazandırılması. Sanatsal düşüncenin kökeni, kronolojik anlamda sanatın tarihinin değerlendirilmesi, sanatın amacı, işlevi, sanatçı kimliği ve uslup üzerine bilgilendirme yapılarak bu alandaki sanatsal kültürün gelişimine katkıda bulunmak. Görsel kültür ve görsel okuryazarlık bilincinin kazandırılması. Çocuğun sanatsal gelişim evreleri ve sanat öğretim teknik ve yöntemleri, yaratıcılık ve yaratıcı sanat etkinlikleri üzerinde görüş ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanat Eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğraf ve video tanımı, kullanım biçimleri ve özelliklerini kavrama
2) Çekip tekniklerinin öğrenilmesi, kavranması
3) Fotoğraf ve video çekim teknikleri ve sanatını kavramak, görsel kültür ve görsel algılama kavramlarını içselleştirmek
4) Fotoğraf makinelerini ve türlerini tanımak. Fotoğraf makinelerinin fonksiyon ve özelliklerini kavramak Değişik hava ve ışık koşullarında kullanabilme becerisini kazanmak. Sanatsal fotoğraf çekebilme bilgi ve deneyimini kazanmak.
5) Mekanik ve digital fotoğraf makinaları arasındaki farkların kavramı
6) Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı
7) Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotoğraf makinelerinin tarihçesi Anlatım ve sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Fotoğraf makinelerinin türleri ve özellikleri Anlatım ve sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Mekanik ve digital fotoğraf makinaları arasındaki farkların kavramı Anlatım ve sunu Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Fotoğraf makinelerinin türleri ve özellikleri Anlatım soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Fotoğraf makinelerinin parçalarının tanıtımı ve fonksiyonları. Anlatım soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Görmek ve bakmak nedir. Görsel algı nedir. Olay ve olgulara nasıl bakarız. Anlatım soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Ara değerlendirme(Vize) Anlatım soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Çekim denemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
9 Fotoğraf çekim teknik ve becerileri nasıl kazanılır. Çekim denemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
10 Çekimlerde ayarlar nasıl yapılır. Deneysel çekimlere başlangıç. Çekim denemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Değerlendirme Değerlendirme Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar