DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları * SAA   334 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumun güncel sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak, topluma hizmet çalışmalarının uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Toplumsal kurumlar ve onların içeriği ve bu kurumlara nasıl yardım edilebileceği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğini açıklama yok
2 Dönem planını ve çalışma gruplarını hazırlama Kurumların özelliklerinin incelenmesi
3 İlgili olduğu proje doğrultusunda 1. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
4 İlgili olduğu proje doğrultusunda 2. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
5 İlgili olduğu proje doğrultusunda 3. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
6 İlgili olduğu proje doğrultusunda 4. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
7 İlgili olduğu proje doğrultusunda 5. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
8 Ara Sınav bireysel çalışma
9 İlgili olduğu proje doğrultusunda 6. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
10 İlgili olduğu proje doğrultusunda 7. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
11 İlgili olduğu proje doğrultusunda 8. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
12 İlgili olduğu proje doğrultusunda 9. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
13 İlgili olduğu proje doğrultusunda 10. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
14 İlgili olduğu proje doğrultusunda 11. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
15 İlgili olduğu proje doğrultusunda 12. çalışmanın kurum ile işbirliği içinde yürütülmesi. Dönem planından ilgili açıklamanın okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar