DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Yaklaşımları ve Uygulamaları * SAA   403 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYTEN İFLAZOĞLU SABAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretimde son yıllarda önemi artan çağdaş yaklaşımların derinlemesine incelenmesi ve bu yaklaşımların okul ortamlarındaki uygulamalarına dönük çalışmaların yapılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste yapılandırmacılık, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, beyin temelli öğrenme, kavram öğretimi, öğrenme stillerine dayalı öğretim, üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, değer eğitimi gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-