DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Matematik II S   102 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınıf öğretmen adaylarına temel matematik konu alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Matematiğin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi Kümeler ve kümelerle işlemler Sayı sistemi kurma, doğal sayılar Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü sayılar Köklü çokluklar Kartezyen çarpım, bağıntı Denklik ve sıralama bağıntıları Fonksiyon Bazı fonksiyonlar ve grafikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin Öğrenme Kazanımları
2) Cebirsel ifadeler yazma, bunları çarpanlarına ayırmaişlem yapma-
3) --Denklem ve özdeşlik kavramlarını ayırt etme-
4) --İkinci dereceden denklemleri kurma ve çözme-
5) --Eşitsizlik sistemlerini kurma ve bunlarla ilgili problem çözme
6) ---Geometrinin kuruluşunu açıklama
7) ---Düzlemsel şekilleri açıklama
8) ---Düzlemsel şekillerin alan ve çevreleriile ilgili problemleri çözme-
9) --Cisimleri açıklama ve bunların alan ve hacimleri ile ilgili problemleri çözme
10) ---Üçgenlerde eşlik ve benzerlik kavramlarını açıklama ve bunlarla ilgili problemleri çözme -
11) --Dik üçgen, Pisagor bağıntısı dik üçgende metrik bağıntılarını kullanarak problem çözme ---
12) Trigonometrinin temel kavramlarını açıklama, problem çözme ve grafiklerini çizme --
13) Problem çözme ve grafiklerini çizme
14) Veri toplama sürecini açıklama
15) Veri toplama sürecini açıklama, tablo ve grafikler yardımıyla özetleme ve bunlara ilişkin uygun betimsel istatistikleri uygulama ve problem çözme