DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik ve sanat kuramlarına giriş. Kronolojik anlamda sanatın tarihine ilişkin yorum ve değerlendirmeler. Önerilen kaynakları okuma
2 Sanatın amacı, işlevi, sanatçı kimliği, günümüz sanat anlayışı, popüler sanat ve popüler kültür kavramlarına giriş. Önerilen kaynakları okuma
3 Sanat eğitimi ve sanat öğretimi, sanat eğitimi kuram ve yöntemleri, müze eğitimi ve yaratıcılık. Anlatım, tartışma ve gösterim.
4 İlköğretimde sanat eğitimi. Çocuğun çizgisel gelişimi. Çocuk resimlerinin ortak özellikleri, sahte çocuk resimleri. Grup sunumlarının belirlenmesi. Anlatım, tartışma ve gösterim.
5 Sanat eğitiminde planlama. Görsel sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanatlar Kültürü ve Müze Bilinci üzerine açıklamalar. Anlatım, tartışma ve gösterim.
6 Görsel sanatlar eğitiminde değerlendirme ve çocuk resimlerinin kritiği. Anlatım, tartışma ve gösterim.
7 Ara değerlendirme (Vize) Ara değerlendirme (Vize)
8 Ara Sınav
9 ikinci grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
10 üçüncü grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
11 Dördüncü grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
12 Beşinci grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
13 Altıncı Grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
14 Yedinci Grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
15 Sekizinci grup sözlü, görsel sunum ve kritiğinin yapılması Sunum dökümanlarının hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar