DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi İlgili konunun okunması
2 Isınma ve Hazırlık Etkinlikleri İlgili konunun okunması
3 Sürece Hazırlık Etkinlikleri İlgili konunun okunması
4 Duyu Çalışmaları İlgili konunun okunması
5 Fotoğraftan doğaçlama İlgili konunun okunması
6 Nesnelerden Doğaçlama İlgili konunun okunması
7 Drama kavram, teknik ve süreçle ilgili makale okuma-değerlendirme Doğaçlama Çalışması
8 Ara Sınav Doğaçlama Çalışması
9 Teorik Bilgi İlgili konunun okunması
10 Yazılı sınav Yazılı sınav
11 Hayat Bilgisi Ders Planı Örneği İlgili konunun okunması
12 Türkçe ders plan örneği İlgili konunun okunması
13 Bireysel Ders Planı Hazırlama İlgili konunun okunması
14 Drama planlarının değerlendirilmesi İlgili konunun okunması
15 Dönemin değerlendirilmesi Genel Değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Plan örnekleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar