DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drama * S   309 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZLEM KAF1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına eğitimde dramanın ne olduğu ve ilkokul dersleri içerisinde nasıl yararlanacakları konusunda bilgi vermektir. Buna ek olarak bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Eğitimde dramanın ne olduğunu açıklama, ilişkili diğer kavramlarla (psiko drama, yaratıcı drama, drama-oyun, vb.) farklarını ortaya koyma,çocuklarla dramanın tarihçesi, eğitimde dramanın yapılandırılması ve aşamaları, yaş grupları ve uygulama alanlarına göre eğitimde drama, eğitimde dramanın ortamı, öğretmen nitelikleri, eğitimde drama teknikleri, değerlnedirme, eğitimde dramanın kullanımına ilişkin örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-