DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar: Din-Kültür- Ahlak. Dinin tanımı ve önemi; İnsan-eğitim ve din ilişkisi Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Din ve kültür ilişkisi; çokkültürlülük, okul ve din eğitimi; Din öğretiminin temellendirilmesi Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Müslümanlığın temel ilkeler - İman, İbadet ve Güzel Ahlak. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İman nedir. Tanımı ve şartları. Allaha, Meleklere, Kitaplara iman. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Peygamberlere, Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere iman. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İslamın Şartları ve İslamda İbadetler: Namaz, Oruç. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Zekat, Hac. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınavı Önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 İslamiyet ve diğer dinler: İlahi Dinler-Diğer dinler. Yahudilik. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Hıristiyanlık Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Diğer dinler: Şamanizm, Maniheizm, Taozim. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Budizm, Brahmanizm, Hinduizm, Şintoizm. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ahlak eğitimi ve din, Ahlak-birey ve toplum ilişkisi. Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 ilköğretim I. kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, vb.) Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Öğrenme alanları ve din eğitimi; Sure ve duaların öğretimi Belirtilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar