DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi S   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ OSMAN ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ALİ OSMAN ATEŞ1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ALİ OSMAN ATEŞ1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinin sosyal ve pedagojik açıdan değerini açıklayarak, İlköğretim I.Kademe DKAB derslerini başarıyla yürütebilecek donanımı kazandırabilmek.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, vb.).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Din kavramını tanımlama ve toplumsal değerini açıklayabilme
2) Din kavramını tanımlama ve toplumsal değerini açıklayabilme
3) Dinin insan ve eğitim açısından değerini açıklayabilme
4) Dinin insan ve eğitim açısından değerini açıklayabilme
5) Dinin kültürel boyutunu açıklayabilme
6) Dinin kültürel boyutunu açıklayabilme
7) Çokkültürlülük gerçeğinden hareketle, doğru din öğretiminin toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini açıklayabilme
8) Çokkültürlülük gerçeğinden hareketle, doğru din öğretiminin toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini açıklayabilme
9) Çokkültürlülük gerçeğinden hareketle, doğru din öğretiminin toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini açıklayabilme
10) Neden din eğitimine gerek olduğunu açıklayabilme
11) Neden din eğitimine gerek olduğunu açıklayabilme
12) Neden din eğitimine gerek olduğunu açıklayabilme
13) İslam dışındaki dinlerin genel özelliklerini açıklayabilme
14) İslam dışındaki dinlerin genel özelliklerini açıklayabilme
15) İslam dışındaki dinlerin genel özelliklerini açıklayabilme