DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan İlişkileri ve İletişim SAB   108 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FATMA BÜYÜKKATRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan ilişkileri ve iletişim konuları hakkında kuramsal bilgi sahibi olabilme, olumlu ve etkili insan ilişkileri kurma ve sürdürmeye katkı sağlayıcı etkili iletişim becerilerini kazanabilme.
Dersin İçeriği
İnsanlar arası iletişim (Evde, okulda, alışverişte, iş yerlerinde...), etkin konuşma ve dinlemede kullanılan yöntem ve teknikler, beden dili; hak ve sorumluluklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan ilişkileri ve iletişimle ilgili kuramsal bilgileri kazanır.
2) Etkin konuşma ve dinleme yöntemleri kullanır.
3) Hak ve sorumlulukları örneklendirir.
4) Beden dilinin kullanılması ile ilgili bilgileri uygular.
5) Olumlu insan ilişkileri kurma türlerini tartışır.
6) İletişimin önemini değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)