DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geleneksel Kültürümüzde Çocuk SAC   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumun kulturel yapisi icerisinde cocugun bireyselligini kazanip kazanmadigini ve cocugun toplum icinde hangi acilardan tartisildigini gostermek dersin temel amaclarindandir.
Dersin İçeriği
Osmanli toplum yapisi icerisinde Tanzimat donemi oncesi ve gunumuze kadar olan modernlesme surecinde,toplumun makro ve mikro duzeyde cocugun konumunu nasil gordugunu, aile ve okul icinde cocuklara verilen egitim ile nasil bir dusunsel yontem izleyerek toplumun ilerleyecegini gostermek dersin kapsamini belirlemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cocuk, cocukluk cagi, cocukluk caginin tarihsel surecini ogrenir.
2) Geleneksel kulturumuzde, Osmanli ve Turk modernlesmesinde cocugun aile ve egitimdeki onemi konusunda bilgi edinir.
3) Cocuklukla ilgili surece kulturlerarasi karsilastirmali bakabilir.
4) Geleneksel ve modern cocukluk anlayisina elestirel bakabilir.
5) Yeni kuramlar cercevesinde gelecekteki cocuk anlayisini tartisabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cocuk kavrami, cocuklugun tarihcesi Yok Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Erken modernlesmede Aile ve Cocuk Okuma ve tartisma Anlatım
Tartışma
3 Erken modernlesmede Egitim ve Cocuk Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Modernlesme surecinde Aile ve Cocuk Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Modernlesme surecinin Egitimdeki yeni yansimalari Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Cumhuriyet doneminde aile ve cocuk Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Cumhuriyet doneminde yabanci okullar Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Koy enstituleri ve cocuk Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Anadolu'da kulturel yasam ve degerler Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Kente gocun aile ve cocuk uzerindeki etkileri Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Geleneksel kulturumuzde cocugun gundelik yasam pratikleri 1 Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Geleneksel kulturumuzde cocugun gundelik yasam pratikleri 2 Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Cocukluk cagina elestirel bakis Okuma ve tartisma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Gunumuzde yeni deger anlayisi cercevesinde cocuk Genel degerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar