DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşbirliğine Dayalı Öğrenme SAA   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kubaşık öğrenme yönteminin temel prensiplerini,kubaşık öğrenme yönteminin bazı değişkenler üzerindeki etkililiğini ortaya koyan bilimsel çalışmaları öğretmek.
Dersin İçeriği
Kubaşık öğrenme ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim, öğrenme ve öğretme kuramları ve kubaşık öğrenme; kubaşık öğrenmede küme ve sınıf kimliği geliştirme, iletişim becerileri, düşünme becerileri, sosyal beceriler ile ilgili etkinlikler; kubaşık öğrenme teknikleri, kubaşık öğrenmede değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kubaşık öğrenme yönteminin uygulanmasında gerekli olan sosyal becerileri bilir.
2) Kubaşık öğrenme yöntemine uygun küme oluşturma tekniklerini bilir ve uygular.
3) Kubaşık öğrenme yönteminin yapılandırılmamış tekniklerini bilir.
4) Kubaşık öğrenme yönteminin yapılandırılmış tekniklerinin bilir.
5) Kubaşık öğrenme tekniklerinin işe koşulduğu ders planları hazırlar.
6) Kubaşık öğrenme yöntemine uygun değerlendirme yöntemlerini uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynakların ve ders işlenişinin tanıtılması Ders notları
2 Kubaşık öğrenme yöntemi, temel ilkeler Ders notları
3 Kubaşık öğrenme yöntemi, temel ilkeleri ve teknikleri ile ilgili genel tekrar Ders notları
4 Kümelerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar Ders notları
5 Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntem arasındaki farkların tartışılması Ders notları
6 Kubaşık öğrenme yöntemine hazırlık etkinlikleri Ders notları
7 Kubaşık öğrenme yönteminde ayrılma etkinlikleri Ders notları
8 Yarı yıl sınavı Sınava hazırlık
9 Yapılandırılmamış teknikler Ders notları
10 Yapılandırılmamış teknikler Ders notları
11 Yapılandırılmış teknikler Ders notları
12 Yapılandırılmış teknikler Ders notları
13 Kubaşık öğrenme uygulamaları Ders notları
14 Kubaşık öğrenme uygulamaları Ders notları
15 Kubaşık öğrenme uygulamaları Ders notları
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar