DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğraf ve Video Çekim Tekn 1 SAB   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan DEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotoğraf makinelerini ve türlerini tanımak. Fotoğraf makinelerinin fonksiyon ve özelliklerini kavramak Değişik hava ve ışık koşullarında kullanabilme becerisini kazanmak. Sanatsal fotoğraf çekebilme bilgi ve deneyimini kazanmak.
Dersin İçeriği
Görsel algı nedir. Hangi olay ve olgular görsel anlamda sanatsal nitelik taşır. Fotoğraf ve diğer kayıt makinelerinin tarihçesi Kaç çeşit kamera vardır. Fotoğraf makinelerinin parçaları, özellikleri, fonksiyonları Çekilen fotoğrafların kritiği nasıl yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğraf ve video çekim teknikleri ve sanatını kavramak, görsel kültür ve görsel algılama kavramlarını içselleştirmek
2) Fotoğraf makinelerini ve türlerini tanımak. Fotoğraf makinelerinin fonksiyon ve özelliklerini kavramak Değişik hava ve ışık koşullarında kullanabilme becerisini kazanmak. Sanatsal fotoğraf çekebilme bilgi ve deneyimini kazanmak.
3) Mekanik ve digital fotoğraf makinaları arasındaki farkların kavramı
4) Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı
5) Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı
6) Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı
7) Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fotoğraf makinelerinin tarihçesi Anlatım ve sunu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Fotoğraf makinelerinin türleri ve özellikleri Eski ve yeni makinelerin karşılaştırılması Anlatım. Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
3 Mekanik ve digital fotoğraf makinaları arasındaki farkların kavramı Anlatım soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Fotoğraf makinaların aksesuarlarının tanıtımı Görsellerin İncelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Fotoğraf makinelerinin parçalarının tanıtımı ve fonksiyonları. Düz Anlatım Tartışma. Anlatım
Gösteri
6 Görmek ve bakmak nedir. Görsel algı nedir. Olay ve olgulara nasıl bakarız. Düz anlatım, tartışma. Anlatım
Gösteri
7 Ara değerlendirme(Vize) Düz anlatım, tartışma. Anlatım
Gösteri
Ödev
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Düz anlatım, tartışma. Performans Değerlendirmesi
9 Fotoğraf çekim teknik ve becerileri nasıl kazanılır. Küçük grup tartışmaları Tartışma
Gösteri
10 Çekimlerde ayarlar nasıl yapılır. Deneysel çekimlere başlangıç. Düz anlatım, tartışma ve uygulamalar Tartışma
Gösteri
11 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Tartışma
Gösteri
12 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Alıştırma ve Uygulama
13 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Alıştırma ve Uygulama
14 Deneysel çekimler Çekim denemeleri Alıştırma ve Uygulama
15 Deneysel çekimlerin raporlaştırılması ve değerlendirme. Çekimlerin değerlendirilmesi Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar