DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Liderlik Becerileri SAC   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının geleceğin liderlerini yetiştiren uzman kişiler olarak liderlik özelliklerinin farkına varması, öğretmen olarak kendi vizyon ve misyonunu geliştirmesi ve kendinde geliştirmesi gereken liderlik becerilerini farkederek geliştirmesine yardımcı olma
Dersin İçeriği
Ders içeriği liderlik kavramı ve özellikleriyle ilişkilidir. Lider yönetici farkı ele alınarak lider özellikleri üzerinde durulup, lider öğretmen olabilmek için gerekli nitelikler değerlendirilecektir. Ayrıca liderlik özelliklerini geliştirebilmek için iletişim, hoşgörü, yaratıcılık, problem çözme, işbirliği içinde çalışma, hızlı ve etkili karar verme, çok yönlü olabilme özellikleri ile ilgili uygulamalara yer verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) liderlik kavramını ve liderlik özelliklerini bilir
2) lider ile yönetici farkını anlar
3) liderlik yaklaşımlarının bilir
4) kendinde geliştimesi gereken liderlik özelliklerini değerlendirir
5) liderlik özelliklerini geliştirmek için uygulamalar yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lider ve yönetici farkı / lider özellikleri nelerdir Yok Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Lider ve yönetici farkı / lider özellikleri nelerdir Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma ve rapor hazırlama Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Çeşitli liderler ve lider tipleri Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma ve rapor hazırlama Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Liserlikte Vizyonoluşturma, misyonu paylaşma ve prensiplerle hareket etme Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma ve rapor hazırlama Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Öğretmenlerin liderlik özellikleri ve nasıl bir lider olmalı Kendi deneyimleri ve mesleki kaynaklara ulaşarak bir rapor hazırlama Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Liderlik ve Problem çözme becerisi Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Liderlik ve İletişim becerisi Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Arasınav zamanına kadar hazırlanan raporların bir araya getirilmesi Portfolyo
9 Liderlik ve Hızlı karar alma becerisi Konuyla ilgili kaynakları araştırma okuma Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Liderlik ve Dinleme becerisi 3 farklı konuda düzenlenen seminer, toplantı veya konferansa katılma ve bunun notlarını alma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 Liderlik ve Hoşgörülü olma Kendi belirleyeceği bir kurumda bir gün boyunca gönüllü çalışma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Liderlik ve İşbirliği içinde çalışma Grupça bir etkinlik planlama ve bu etkinliği yapma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Liderlik ve Çok yönlü olabilme Grupça belirlenen bir müzik etkinliğine katılma ve etkinliğin bir parçası olma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Liderlik ve Çok yönlü olabilme Grupça belirlenen bir kitabı okuma ve kitabı liderlik açısından bireysel değerlendirip rapor hazırlama Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Liderlik ve Çok yönlü olabilme Grupça belirlenen bir tiyatro etkinliğine katılma ve oyunu liderlik açısından değerlendirip rapor hazırlama /Bir dönem boyunca hazırlanan rapor ve çalışmaların bir portfolyo haline getirilmesi Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final zamanına kadar hazırlanan raporların bir araya getirilmesi Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar