DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oyun Dans Drama * SAA   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuklara uygun müzik dinletilerek içlerinden geldiği gibi özgürce dans etmelerini sağlar. Müziğe düşsel güç katarak bedenleriyle müziği yorumlar. Dansta vücudun tüm parçalarını kullanır(baş, boyun, omuzlar, kollar, eller, kalça, bacaklar, ayaklar hatta gözler, kaşlar, ağız, dil ). Dansla, çocuğa bedeninin nasıl çalıştığını ve nasıl hareket ettiğini gösterir. Ritm ve dansla çocuğa hareketlerinin sınırını (yüksek, orta alçak), yönünü, (ileri, geri, sağa, sola, çapraz) ve hareketlerinin şeklini gösterir. Müziğin ritmiyle çocukların değişik hareketler yaratmalarını sağlar. Ritm ve dans çalışmalarının grup halinde ve tek tek yapılabileceğini gösterir.
Dersin İçeriği
Çocuklara uygun müzik dinletilerek içlerinden geldiği gibi özgürce dans etmelerini sağlama. Müziğe düşsel güç katarak bedenleriyle müziği yorumlatma. Dansta vücudun tüm parçalarını kullanma (baş, boyun, omuzlar, kollar, eller, kalça, bacaklar, ayaklar hatta gözler, kaşlar, ağız, dil ). Dansla, çocuğa bedeninin nasıl çalıştığını ve nasıl hareket ettiğini gösterme. Ritm ve dansla çocuğa hareketlerinin sınırını (yüksek, orta alçak), yönünü, (ileri, geri, sağa, sola, çapraz) ve hareketlerinin şeklini gösterme. Müziğin ritmiyle çocukların değişik hareketler yaratmalarını sağlama. Ritm ve dans çalışmalarının grup halinde ve tek tek yapılabileceğini gösterme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serbest Yürüme Konuya yönelik oyunlar oynama Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
2 Sayarak Yürüme Konuya yönelik oyunlar oynama Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
3 Doğaçlama Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
4 Anahtar Kelimeler Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
5 Örnek oyunlar İnceleme Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
6 Sözsüz Anlatım Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
7 Kendini sözsüz Anlatma Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
8 Ara Sınav Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
9 Oyun yazma ve oynama Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
10 Örnek Masallar Seçme ya da Oluşturma Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
11 Oynanacak oyunları Seçme Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
12 Seçilen masalı canlandırma Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
13 Anahtar Kelimeler Belirleme Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
14 Anahtar Kelimeler Belirleme Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
15 Anahtar Kelimeler Belirleme Çeşitli Dans ve Drama görselleri izleme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar