DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlkokulda Program Geliştirme * SAC   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZLEM KAF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim programının temelleri, program geliştirmeye farklı boyutlar açısından bakmak, bilimsel bir disiplin olarak program geliştirmenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini incelemek, öğrencilere alandaki güncel kavramlar ile farklı program geliştirme modellerine yönelik bakış açısı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır. Program geliştirmenin ilkeleri Eğitim programını planlama Program geliştirme modelleri Eğitim felsefesi ve amaçları İhtiyaç değerlendirme Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları Eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanması Eğitim programı ve öğretim Eğitim programının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program ile ilgili temel kavramlar ilgili bölümleri okuma
2 Program Geliştirmenin Temelleri ilgili bölümleri okuma
3 Program Geliştirmenin Temelleri ilgili bölümleri okuma
4 Program Tasarım Yaklaşımları- Program Geliştirmenin Planlanlanması ilgili bölümleri okuma
5 Program Geliştirmede İhtiyaç Analizi ve Analiz Yaklaşımları ilgili bölümleri okuma
6 Programda Amaç ve kazanımlar ilgili bölümleri okuma
7 Programda Amaç ve kazanımlar ilgili bölümleri okuma
8 Arasınav ilgili bölümleri okuma
9 Programda İçerik-İçerik Seçimi-İçerik Düzenleme Yaklaşımları ilgili bölümleri okuma
10 Programda İçerik ilgili bölümleri okuma
11 Program ve Öğretim ilgili bölümleri okuma
12 Program ve Öğretim ilgili bölümleri okuma
13 Program ve Öğretim ilgili bölümleri okuma
14 Öğretim Etkinliklerinin Planlanması ilgili bölümleri okuma
15 Dersin genel değerlendirmesi ilgili bölümleri okuma
16-17 Final ilgili bölümleri okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar