DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik S   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:B
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:C
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin temel fizik konularına ilişkin kavramları ve ilkeleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca bu derste öğrencilerin fizikle ilgili kavram ve ilkelerin günlük hayattaki uygulanmasına dair bir anlayış oluşturmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ölçme ve birim sistemleri, Vektörler, Hız ve ivme, Düzgün Doğrusal Hareket: Sabit ve Düzgün Hızlanan-Yavaşlayan Hareket, Yeryüzünde Hareket: Serbest Düşme ve Düşey Hareket., Denge ve Moment, Newton Kanunları, İş , Güç, Enerji ve Enerjinin Korunumu, Isı ve Sıcaklık: Isının Kaynakları, Yayılması, Yalıtımı, Etkileri, Genleşme; Hal Değişimi ve Çevreye Etkisi., Işık Kaynakları, Malzemeden Geçiş, Yayılma, Yansıma Kanunları, Kırılma., Statik Elektrik Yükleri ve Elektriksel Kuvvetler., Basit Elektrik Devreleri (DC), Direnç ve Ohm Kanunu., Seri ve Paralel Bağlı Devreler, Manyetik Etkileşimler, Mıknatıslar ve Çeşitleri, Dalgalar ve salınımlar,Atom altı parçacık fiziği ve astronomi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günlük hayattaki fiziksel olayları açıklar.
2) Hareket yasaları ile ilgili temel kavramları öğrenir, yaşamdaki önemini analiz eder.
3) Momentumun korunumu analiz eder.
4) Fizik yasalarını anlar ve önemini yorumlar.
5) Elektriksel kuvvetleri öğrenir
6) Coulomb Kanunu açıklar statik yükleri tanımlayabilir
7) Doğru Akım Devreleri analiz eder
8) Isı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi fark eder.
9) Maddelerin ısıyla ilişkilerini analiz eder.
10) Enine ve boyuna dalgalar arasındaki farkı analiz eder.
11) Ses ve ışık dalgaları arasındaki farkı öğrenir.
12) Işığın özelliklerini açıklar
13) Doğal ve yapay ışık kaynaklarını öğrenir.
14) Geometrik optik problemlerini çözmeyi öğrenir.
15) Mercekler ve kullanım alanlarını açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme ve birim sistemleri, Vektörler
2 Hız ve ivme, Düzgün Doğrusal Hareket: Sabit ve Düzgün Hızlanan-Yavaşlayan Hareket Konuyla ilgili literatür taraması
3 Yeryüzünde Hareket: Serbest Düşme ve Düşey Hareket. Konuyla ilgili literatür taraması
4 Denge ve Moment Konuyla ilgili literatür taraması
5 Newton Kanunları Konuyla ilgili literatür taraması
6 İş , Güç, Enerji ve Enerjinin Korunumu Konuyla ilgili literatür taraması
7 Isı ve Sıcaklık: Isının Kaynakları, Yayılması, Yalıtımı, Etkileri, Genleşme; Hal Değişimi ve Çevreye Etkisi. Konuyla ilgili literatür taraması
8 Ara Sınav Konuyla ilgili literatür taraması
9 ara sınav Konuyla ilgili literatür taraması
10 Statik Elektrik Yükleri ve Elektriksel Kuvvetler. Konuyla ilgili literatür taraması
11 Basit Elektrik Devreleri (DC), Direnç ve Ohm Kanunu. Konuyla ilgili literatür taraması
12 Seri ve Paralel Bağlı Devreler Konuyla ilgili literatür taraması
13 Manyetik Etkileşimler, Mıknatıslar ve Çeşitleri Konuyla ilgili literatür taraması
14 Dalgalar ve salınımlar, Konuyla ilgili literatür taraması
15 Atom altı parçacık fiziği ve astronomi Konuyla ilgili literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar