DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Yönetimi SAA   318 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına zaman yönetimiyle ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi kazandırmak. Ayrıca kendi ve diğerlerinin zaman planlamasında etkin bir şekilde rol almasına yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Zaman yönetimi kavramları, yaklaşımları, kişisel zaman yönetimi, mesleki zaman yönetimi, zaman tuzakları, zamanı planlama, başkasının zamanı planlamsına yardımcı olma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zaman yönetimiyle ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Zaman yönetimiyle ilgili yaklaşımları açıklar.
3) Zaman yönetimi becerisini kişisel ve mesleki anlamda değerlendirir.
4) Kendi zaman yönetimi engellerini analiz eder.
5) Kendi kişisel ve okul zamanını planlar
6) Başkasının zamanının planlamasına yardım eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriği hakıkında bilgi verme ve ilk görevlendirmelerin yapılması Yok Anlatım
Rol Oynama
2 Zaman kavramı üzerinde durulması Internet taraması ve rapor hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
3 Zaman yönetimi ve temel kavramları Kütüphane araştırması ve rapor hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
4 Zaman yönetimi ve zaman yönetimi yaklaşımları Kütüphane araştırması ve rapor hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
5 Zaman yönetimi tuzakları Literatür taraması ve rapor hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
6 Zaman yönetimi kavram, yaklaşım ve tuzaklarıyla ilgili grup çalışması Literatür taraması ve rapor hazırlama Tartışma
Grup Çalışması
7 Zaman yönetimi kavram, yaklaşım ve tuzaklarıyla ilgili grup çalışması Literatür taraması ve rapor hazırlama Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Raporların derlenmesi Bireysel Çalışma
9 Bireysel zaman yönetimi tuzaklarının değerlendirilmesi Rapor yazma Bireysel Çalışma
10 Zaman yönetimi tuzaklarının kişisel ve mesleki anlamda değerlendirilmesi Rapor yazma Bireysel Çalışma
11 Kendi zaman yönetimi uygulamaları Bir haftalık zaman planlaması Bireysel Çalışma
12 Kendi zaman yönetimi uygulamalarını sınıf içinde değerlendirme Hazırlanan zaman planlamasını uygulama ve uygulama notları çıkarma Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Kendi zaman yönetimi uygulamalarını sınıf içinde değerlendirme Sınıfta yapılan değerlendirmeleri dikkate alanarak yeniden zaman planlaması yapma Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Diğerlerine zaman yönetimi uygulamalarında yardımcı olma Grup çalışması Tartışma
Grup Çalışması
15 Hobi ve kendine zaman ayırma uygulamalarını değerlendirme Hobi ve kendine zaman ayırma için yaptıklarını raporlaştırma Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Raporların derlenmesi Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar