DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi S   117 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail ÜLGER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanlık tarihinin temel gelşim ve değişim süreci ile Avrupa tarihinin sosyokültürel, ekonomik, siyasi ve bilimsel alanlardaki temel gelişmelerine ilişkin öğrencileri bilgilendirmek ve onlara karşılaştırmalı bir yönteme dayalı olarak analiz sentez yoluyla muhakeme gücü kazandırarak, modern dünyanın dinamiklerini anlamalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Uygarlıgın oluşum şartlarını etkileyen faktörler, bu konuyla ilgili ortaya konan farklı yaklaşımlar, bölgesel oluşan degerler ve yapılar, çağlar boyu insanın ve insanlığın teknik, sosyal ve siyasal, fikri vb konularda gelişim çizgisi sonrası gelişmeleri etkisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel tarihsel kavram ve tanımları açıklayabilecektir.
2) Uygarlık tarihindeki ilk sosyo-ekonomik, kültürel, dinsel ve siyasi olusum ve yapılanmaları, örneklendirerek tanımlayabilecektir.
3) İnsanlık tarihindeki önemli olgu ve gelismeleri nedensellik iliskisi içinde ve karsılastırmalı olarak analiz edebilecektir
4) Tarihi yazılı kaynaklardaki verileri dogrudan ve objektif bir yaklasımla ele alarak sentezleyebilecektir
5) Modern dünyanın dinamiklerini, tarihteki ilk örnekleriyle ele alarak karsılastırmalı biçimde elestirebilecektir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DERSİN AMACI; KAYNAKLARI Okuma , Araştırma, Sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 MISIR MEDENİYETİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
4 ANADOLU MEDENİYETLERİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
5 FENİKE -IBRANI-IRAN-ISKIT MEDENİYETLERİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
6 EGE-ROMA-HELEN MEDENİYETLERİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı
7 ÇİN MEDENİYETİ-HİNT MEDENİYETİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
8 ARA SINAV Sınav uygulaması Yazılı Sınav
9 ORTA AS YA TÜRK MEDENİYETİ Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
10 ORTAÇAĞ UYGARLIGI BİZANS MEDENİYETİ İSLAM UYGARLIĞI Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı
11 ORTA AMERİKA UYGARLIKLARI Aztek-Maya-İnka-Toltek Okuma , Araştırma, Harita üzerinde bölgesel tespit, Sunum hazırlığı Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
12 YENİÇAĞ BAŞLARINDA ÖNEMLİ OLAYLAR, FİKİR VE SANAT HAREKETLERİ-SANAYİ İNKILABI AYDINLANMA ÇAĞI Okuma , Araştırma, Sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
13 UYGARLIGIN TEMEL TAŞLARI I Yazı-ateş-tekerlek takvim- barut-pusula Okuma , Araştırma, Sunum hazırlığı
14 UYGARLIGIN TEMEL TAŞLARI II Buhar-telgraf-telefon-iletişim-kibrit-saat-otomobil-bilgisayar-internet Okuma , Araştırma, Sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 GÜNÜMÜZDE UYGARLIĞIN GELDİĞİ NOKTALARIN VE GELECEKTE UYGARLIĞIN ULAŞABİLECEĞİ AŞAMALARIN TARTŞILMASI Okuma , Araştırma, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 FİNAL SINAVI Sınav uygulaması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar