DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim * SAA   406 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.FİLİZ YURTAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturma ve artırmayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemek, toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerine ve toplumsal cinsiyetin bireylere etkilerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramı Toplumsal cinsiyet kuramları, Toplumsal cinsiyeti etkileyen faktörler (toplumun değerleri, din, kültür, aile ve mitler vb), Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ve etkileyen fak törler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği, İşleyiş Yöntemi, Kaynaklar Ve Değerlendirme İle İlgili Bilgilendirme Yok
2 Toplumsal cinsiyet: temel kavramlar okuma ve ev ödevi
3 Toplumsal cinsiyet: kuramlar okuma ve ev ödevi
4 Toplumsal cinsiyet: kalıpyargıları, önyargılar ve ayrımcılık okuma ve ev ödevi
5 Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ve etkileyen faktörler okuma ve ev ödevi
6 Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği okuma ve ev ödevi
7 Toplumsal cinsiyet ve şiddet olgusu okuma ve ev ödevi
8 Arasınav Sınava hazırlanma
9 Toplumsal cinsiyet ve eğitim okuma ve ev ödevi
10 Toplumsal cinsiyet ve Hukuk okuma ve ev ödevi
11 İş hayatında Toplumsal Cinsiyet okuma ve ev ödevi
12 Toplumsal cinsiyet ve Din okuma ve ev ödevi
13 Toplumsal cinsiyet ve Medya okuma ve ev ödevi
14 Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için yapılanlar ve yapılması gerekenler okuma ve ev ödevi
15 Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için yapılanlar ve yapılması gerekenler okuma ve ev ödevi
16-17 Final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar