DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde İletişim * SAA   408 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınıftaki kişilerarası iletişimin nasıl olması gerektiği, iletişim unsurları ve özellikleri, öğretmenin etkili dinleme ve geri bildirim vermesi,sınıfta iletişimi engelleyen etkenleri öğrenmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği arasında sınıfta iletişim sürecinin öğeleri, iletişim ve algı arasındaki ilişki, öğretmenin etkili iletişim becerileri, çatışma çözümü, iletişim kazaları ve sınıfta etkili iletişimin nasıl sağlanacağı yer almaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde iletişim dersi içeriğini tanıtma ve derse giriş Yok
2 İletişim öğeleri, algı ve duygular Alanyazın inceleme
3 Sınıftaki iletişim ögeleri ve kişiler arası iletişim Alanyazın inceleme ve kişisel deneyimleri raporlaştırma
4 Sınıfta etkili iletişim becerileri, etkili öğretmen öğrenci ilişkileri Alanyazın inceleme ve kişisel deneyimleri raporlaştırma
5 Sınıftaki iletişim kazaları Öğretmen öğrenci arasındaki iletişim kazaları Alanyazın inceleme ve kişisel deneyimleri raporlaştırma
6 Sınıfta istenmeyen davranışlara yönelik iletişim temelli stratejiler Alanyazın inceleme ve kişisel deneyimleri raporlaştırma
7 Sınıfta çatışma çözümü Alanyazın inceleme ve kişisel deneyimleri raporlaştırma
8 Ara Sınav Raporların derlenmesi
9 Gözlem becerileri ve sınıf gözlemleri Alanyazın inceleme ve 10 dakikalık bir gözlem raporu yazma
10 Sınıf ortamı gözlemlerinin öğretmen iletişim becerileri açısından değerlendirme Öğretmen iletişim becerileri için bir ders saati sınıf gözlemi ve raporlaştırması
11 Sınıf ortamı gözlemlerinin öğretmen iletişim becerileri açısından değerlendirme Öğretmen iletişim becerileri için bir ders saati sınıf gözlemi ve raporlaştırması
12 Sınıf ortamı gözlemlerinin öğretmen iletişim becerileri açısından değerlendirme Öğretmen iletişim becerileri için bir ders saati sınıf gözlemi ve raporlaştırması
13 Sınıf ortamı gözlemlerinin öğretmen iletişim becerileri açısından değerlendirme Öğretmen iletişim becerileri için bir ders saati sınıf gözlemi ve raporlaştırması
14 Sınıf ortamı gözlemlerinin öğretmen iletişim becerileri açısından değerlendirme Öğretmen iletişim becerileri için bir ders saati sınıf gözlemi ve raporlaştırması
15 Öğretmenin sınıf içi etkileşimin genel değerlendirilmesi ve ders hakkında genel bir değerlendirme Grup çalışması, bireysel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Raporların ve gözlemlerin portfolyo olarak toplanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar