DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri Soru Çöz. Tek. * SAB   406 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Akın EFENDİOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AKIN EFENDİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adayları etkili ders işlemek için dikkate alınması gereken özellikleri öğrenir ve analiz eder. Derste kullanılan strateji, yöntem, teknik ya da modellerin özelliklerini öğrenir ve analiz eder. Bu bağlamda karşılaştığı problemleri bilimsel olarak analiz eder ve uygun cevapları açıklar.
Dersin İçeriği
Öğretimin niteliğini etkileyen değişkenler; pekiştireç, ipucu, dönüt-düzeltme, etkin katılım. Etkili öğretim için dikkat edilmesi gereken ilkeler. İdeal ders işleme basamakları ve ders planı. Öğretimde kullanılan temel strateji ve yaklaşımlar. Öğretimde kullanılan yöntemler ve özellikleri. Öğretim teknikleri ve özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretimin niteliğini artıran değişkenler; pekiştireç, ipucu, dönüt-düzeltme, etkin katılım. Problem çözme Ders notunu okuma.
2 Gagne'nin öğretim durumları modeli ve ideal ders işleme basamakları; dokuz basamak. Problem çözme Ders notunu okuma.
3 Öğretim modelleri Problem çözme Ders notunu okuma.
4 Çoklu zeka ve işbirlikli öğrenme. Problem çözme. Ders notunu okuma.
5 Öğrenme stratejileri. Problem çözme Ders notunu okuma.
6 Öğretim stratejileri-Anlamlı Öğrenme. Problem çözme. Ders notunu okuma.
7 Buluş-Keşif yoluyla öğretim. Problem çözme. Ders notunu okuma.
8 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim. Problem çözme. Ders notunu okuma.
9 Öğretim-öğrenme yöntemleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
10 Öğretim-öğrenme yöntemleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
11 Öğretim-öğrenme yöntemleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
12 Öğretim-öğrenme teknikleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
13 Öğretim-öğrenme teknikleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
14 Öğretim-öğrenme teknikleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
15 Sınıf dışı öğretim teknikleri. Problem çözme Ders notunu okuma.
16-17 Bireysel öğretim teknikleri. Problem çözme Ders notunu okuma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar