DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi * MB   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Arş.Gör.ALPER YONTAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER SENCER ÖZSEZER1. Öğretim Grup:C
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarını sınıf yönetimi ve disiplini konusunda bilgilendirmek, diğer meslek derslerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamında etkili yönetim amacıyla nasıl kullanabileceklerini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Disiplin problemlerinin sürekliliği, Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri, Sınıf içi kurallar, Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi, Öğretmen-Öğrenci iletişimi, Sınıfta Motivasyon, Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları, Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk, Okul yöneticileri ile ilişkiler, Ana-Baba ile ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
2 Disiplin problemlerinin sürekliliği Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
3 Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
4 Sınıf içi kurallar Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
5 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi I Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
6 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi II Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
7 Öğretmen-Öğrenci iletişimi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
8 Ara sınav
9 Sınıfta Motivasyon Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
10 Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
11 Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
12 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
13 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
14 Okul yöneticileri ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
15 Ana-Baba ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık