DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Matematik I S   111 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:C
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınıf öğretmen adaylarına temel matematik konu alanı ile ilgili kavram ve ilkeleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Matematiğin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi Kümeler ve kümelerle işlemler Sayı sistemi kurma, doğal sayılar Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü sayılar Köklü çokluklar Kartezyen çarpım, bağıntı Denklik ve sıralama bağıntıları Fonksiyon Bazı fonksiyonlar ve grafikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematiğin yapısını açıklama diğer bilimlerle ilişkisini açıklama. -
2) Kümelerle ilgili özellikleri açıklama ve ilgili işlemleri yapma. -
3) Sayı sistemi kurma, Sayıları değişik tabanlarda yazma ve Doğal sayılar sistemini açıklama.
4) Tam sayılar sistemini açıklama ve ilgili işlem yapma.
5) Değişik tabanlarda ifade edilen sayılarla işlem yapma.
6) -Oran, orantı, bileşik orantı kavramlarını açıklama bu kavramları problem durumlarına uygulama.
7) Köklü çokluklarla işlem yapma.-
8) -Denklik ve sıralama bağıntılarını açıklama
9) Fonksiyon kavramını ayırt etme.
10) Bazı fonksiyonların grafiklerini çizme
11) -Bölünebilme kurallarını açıklama, EKOK -EBOB kavramlarını problem durumlarına uygulama
12) Kartezyen çarpım ve bağıntı kavramlarını açıklama ve bu kavramlarını özelliklerini problem durumlarına uygulama.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematiğin yapısını açıklama diğer bilimlerle ilişkisini açıklama. - Kaçar, A. (2006). s.2-6 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kümeler ve çeşitleri Kaçar, A. (2006). s. 8-20 Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 5-10 Anlatım
Soru-Cevap
3 Kümeler ve kümelerle işlemler Kacar, A. (2006). s. 8-20 Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 5-10 Anlatım
Soru-Cevap
4 Sayı sistemi kurma, doğal sayılar Kacar, A. (2006). s.22-61 Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 10-15 Anlatım
Soru-Cevap
5 Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar Kacar, A. (2006). s.22-61 Anlatım
Soru-Cevap
6 Bölünebilme, EKOK -EBOB Kacar, A. (2006). s.22-61 Anlatım
Soru-Cevap
7 Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları Kacar, A. (2006). s.22-61 Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 10-15 Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Kacar, A. (2006). s.22-61 Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 10-15 Anlatım
Soru-Cevap
9 Köklü sayılar Kacar, A. (2006). s.22-61 Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 10-15 Anlatım
Soru-Cevap
10 Kartezyen çarpım, bağıntı Kacar, A. (2006). s.22-61 Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 10-15 Anlatım
Soru-Cevap
11 Denklik ve sıralama bağıntıları Kaçar, A. (2006). s.88-115; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 29-82 Anlatım
Soru-Cevap
12 Fonksiyon Kaçar, A. (2006). s.88-115; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 29-82 Anlatım
Soru-Cevap
13 Fonksiyonlar ve grafikleri Kaçar, A. (2006). s.88-115; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 29-82 Anlatım
Soru-Cevap
14 Özel tanımlı fonksiyonlar ve grafikleri Kaçar, A. (2006). s.88-115; Kadıoğlu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 29-82 Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel değerlendirme Kacar, A. (2006). s.88-115; Kadıoglu, E. ve Kamali, M. (2005). s. 29-82
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar