DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü * S   207 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ana Marıa GÜNSEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANA MARIA GÜNSEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ANA MARIA GÜNSEL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ANA MARIA GÜNSEL1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ANA MARIA GÜNSEL2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Beden eğitimi ve spor kavramları anlayabilme. Temel motor becerileri ve motor özellikleri uygulayabilme ve uygulatabilme.
Dersin İçeriği
-BEDEN EĞİTİMİNİN FİZİKSEL GELİŞİMDEKİ ROLÜ -BEDEN EĞİTİMİNİN PSİKOMOTOR GELİŞİMDEKİ ROLÜ -BEDEN EĞİTİMİNİN ZİHİNSEL GELİŞİMDEKİ ROLÜ -BEDEN EĞİTİMİNİN DUYGUSAL VE TOPLUMSAL GELİŞİMDEKİ ROLÜ-İSKELET- KAS SİSTEMİ -EKLEMLERİN HAREKET ŞEKİLLERİ -HAREKET SİSTEMİN TERİMLERİNİN AÇIKLANMASI -BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE İLK YARDIM

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 -BEDEN EĞİTİMİ TANIMI -SPORUN TANIMI T-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR -U- Kaynakların incelenmesi.
2 T ATATÜRK ÜN SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ U DÜZEN ÇALIŞMALARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, CİMNASTİK Kaynakların incelenmesi. Temel motor becerilerin uygulanması.
3 BEDEN EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI -BEDEN EĞİTİMİNİN TEMEL FAYDALARI -BEDEN EĞİTİMİNİN FONKSİYONLARI U- DÜZEN ÇALIŞMALARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, CİMNASTİK Kaynakların incelenmesi. Cimnastik egzersizleri.
4 T-FİZİK EGZERSİZ KAVRAMI -MOTORİK BİLGİLER -ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ KIYAFETİ U- DÜZEN ÇALIŞMALARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, CİMNASTİK Kaynakların incelenmesi. Cimnastik egzersizleri.
5 T-6-8 YAŞ GRUBUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ -8-10 YAŞ GRUBUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ -10-12 YAŞ GRUBUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ -12-14 YAŞ GRUBUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ U- DÜZEN ÇALIŞMALARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, CİMNASTİK Kaynakların incelenmesi. Cimnastik egzersizleri.
6 ARA SINAV Kaynakların incelenmesi.
7 T- BEDEN EĞİTİMİNİN FİZİKSEL GELİŞİMDEKİ ROLÜ -BEDEN EĞİTİMİNİN PSİKOMOTOR GELİŞİMDEKİ ROLÜ -BEDEN EĞİTİMİNİN ZİHİNSEL GELİŞİMDEKİ ROLÜ -BEDEN EĞİTİMİNİN DUYGUSAL VE TOPLUMSAL GELİŞİMDEKİ ROLÜ U- DÜZEN ÇALIŞMALARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, CİMNASTİK Kaynakların incelenmesi. Cimnastik egzersizleri.
8 Ara Sınav Kaynakların incelenmesi.
9 T- KAS VE İSKELET SİSTEMİ U- VÜCUT ÖLÇÜLERİNİ TANIMAK Kaynakların incelenmesi.
10 T- HAREKET SİSTEMİ U- HAREKET TİPLERİ UYGULAMAK Kaynakların incelenmesi.
11 T- BEDEN EĞİTİMİNDE İLK YARDIM U- İLK YARDIM UYGULAMASI Kaynakların incelenmesi.
12 EĞİTSEL OYUNLAR Kaynakların incelenmesi. Oyun oynatabilme.
13 EĞİTSEL OYUNLAR Kaynakların incelenmesi. Oyun oynatabilme.
14 EĞİTSEL OYUNLAR Kaynakların incelenmesi. Oyun oynatabilme.
15 EĞİTSEL OYUNLAR Kaynakların incelenmesi. Oyun oynatabilme.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakların incelenmesi.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar