DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzik Öğretimi * S   212 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik eğitimi ve özellikle müzik etkinlikleri bireyin çevresi ile etkileşimini açıklama, sosyal ve eğitsel amaçlı ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını açıklama, algılama ve beğeni düzeyini açıklama, çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve nitelikli müziği diğerlerinden ayırt edebilmeyi açıklama, müzikte hedeflenen davranış değişikliğini açıklama.
Dersin İçeriği
Müzik eğitimi ve özellikle müzik etkinlikleri bireyin çevresi ile etkileşimini , sosyal ve eğitsel amaçlı ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olması , algılama ve b düzeyinin gelişmesini, çok yönlü bir bakış açısıyla müzik dinlemesini ve değerlendirmesini, eleştirmeyi ve nitelikli müziği diğerlerinden ayırt edebilmeyi sağlar, müzikte hedeflenen davranış değişikliğini geliştirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel müzik bilgileri:Nota ve ses bilgisi İlgili konunun okunması
2 Temel müzik bilgileri Portede notaların yerleri, blokflütün tanıtımı İlgili konunun okunması
3 Temel müzik bilgileri 2 4 lük ölçü, dörtlük ve sekizlik notalarla ölçü çalışması İlgili konunun okunması
4 Öğrenilen konuların tekrarı ile ilgili ezgi çalışması İlgili konunun okunması
5 3 4 lük ölçü noktalı sekizlik ve dörtlük notalarla ilgili ezgi çalışması İlgili konunun okunması
6 Çocuk şarkıları çalışması İlgili konunun okunması
7 Toplu çalma, söyleme ve yönetme uygulamaları, Dağarcığı tekrar etme
8 Ara Sınav Eğitim müziği tekrarı
9 4 /4 lük ölçü, dörtlük, sekizlik ve onaltılık notalar, Farklı ölçülerde ezgi çalışması
10 İstiklal Marşı, İstiklal Marşı
11 İstiklal Marşı nın solfeji ve sözleri, İstiklal Marşı'nın solfej ve sözlerinin çalışılması
12 Si bemol sesiyle ilgili ezgi çalışması, toplu çalma ve söyleme, ses değiştirici işaretlerin çalışılması
13 Öğrenilen konuların pekiştirilmesiyle ilgili ezgi çalışması Ezgi yönetme uygulamaları
14 Ezgi yönetme uygulamaları Ezgi yönetme uygulamaları
15 Ezgi yönetme uygulamaları Do not repeat the debris
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ezgi yönetme uygulamaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar