DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlkokuma ve Yazma Öğretimi * S   303 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk edebiyatı ürünlerini tanıma, çocuk edebiyatının tarihçesini, yazarlarını ve eserlerini tanıma. Çocuk edebiyatının çocuk ve çocuğun eğitimindeki önemini anlatmadır.
Dersin İçeriği
Çocuk edebiyatının tarihini, çocuk edebiyatı ürünlerinin ve yazarlarının tanıtılması, Çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken özellikler, çocuk edebiyatı ve ürünleri ile cocuk eğitimin birbiri ile ilişkisinin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı yok
2 İlkokuma ve yazmanın tarihçesi, tarih boyunca kullanılan yöntemler, çocuk psikolojisi ve yaş grubuna göre fiziksel özelliklerin değerlendirilip o yaş grubuna özel okuma ve yazma tekniklerini öğretme ve geliştirme, teorik ve pratik okuma yazma eğitimi yapma. önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
3 ilkokuma yazma öğretiminin Türkiye'deki tarihçesi önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
4 uyum haftasının önemi ve uyum haftasında neler yapılması gerektiği önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
5 çizgi çalışmalarında neler yapılması gerektiği ve örnekleri önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
6 okuma yazma yöntemleri önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
7 okuma yazma yöntem ve tekniklerinin çeşitliliğine Türkiye ve dünyadan örneklerin verilmesi önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
8 Ara Sınav yok
9 geçmiş yıllarda kullanılan yöntemlerin anlatılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
10 Ses temelli cümle yönteminin tanıtılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
11 ses temelli cümle yöntemi ile okuma ve yazmanın nasıl kazandırılacağının anlatılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
12 birinci grup seslerle okuma ve yazma çalışmalarının örneklendirilerek anlatılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
13 ikinci grup seslerle okuma ve yazma çalışmalarının örneklendirilerek anlatılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
14 üçüncü dördüncü ve beşinci grup seslerle okuma ve yazma eğitiminin anlatılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
15 okuma ve yazma eğitiminin metin çalışmaları ile pekiştirilmesinin anlatılması önceden okunması gereken ve gözlem yapılması gereken konuların hazırlanıp gelinmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar