DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretimi I * S   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmen adaylarına ilköğretim ilkokul matematik programını tanıtmak ve içeriğinde yer alan doğal sayılar, doğal sayılarda işlem, kesir sayıları, kesir sayılarında işlem ve problem çözme öğretimi konularındaki temel kavram ve becerileri etkinlik temeline dayalı çalışmalarla kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğretmen adaylarına ilköğretim ilkokul matematik programını tanıtmak ve içeriğinde yer alan doğal sayılar, doğal sayılarda işlem, kesir sayıları, kesir sayılarında işlem ve problem çözme öğretimi konularındaki temel kavram ve becerileri etkinlik temeline dayalı çalışmalarla kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematik öğretiminin amacı, matematik öğretiminin kısa tarihçesi, matematik öğretiminin temel ilkeleri Altun, M. (2005). s .1-12 Gür, H. (2006). 1 s.11-17 MEB (2017)
2 Matematik eğitiminde etkili olan öğrenme- öğretim kuramları Altun, M. (2005). s .15-48 Gür, H. (2006). 1 s.19-88 MEB (2017)
3 İlkokul matematik programının kapsam, kazanım ve özellikleri,örnek etkinliklerin planlanması, uygulama ve değerlendirmeleri Altun, M. (2005). s .52-78 Gür, H. (2006). 1 s.19-88 MEB (2017)
4 Matematik başarısını ölçme ve değerlendirme, örnek etkinliklerin planlanması,uygulama ve değerlendirilmesi Altun, M. (2005). s .52-78 Gür, H. (2006). 1 s.19-88 MEB (2009)
5 Sayı kavramının gelişimi, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri, örnek etkinliklerin planlaması, uygulama ve değerlendirmeleri Altun, M. (2005). s .151-163 Gür, H. (2006). 1 s.113-153 MEB (2017)
6 Erken çocukluk döneminde temel işlemlerin öğretimi Altun, M. (2005). s .151-163 Gür, H. (2006). 1 s.113-153 MEB (2017)
7 Basamak değer kavramına dayalı olarak işlemlerin öğretimi Altun, M. (2005). s .164-237 Gür, H. (2006). 1 s.155-220 MEB (2017)
8 Ara sınav
9 Problem çözme öğretimi Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
10 Problem çözme uygulamaları Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
11 Grup çalışmaları (proje sunumları) Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
12 Grup çalışmaları (proje sunumları) Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
13 Grup çalışmaları (proje sunumları) Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
14 Grup çalışmaları (proje sunumları) Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
15 Grup çalışmaları (proje sunumları) Altun, M. (2005). s .81-120 Gür, H. (2006). 1 s.89-110 MEB (2017)
16-17 Yarı yıl sonu sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar