DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretimi II S   308 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmen adaylarına ilkokul matematik içeriğinin kesir sayıları, kesir sayılarla dört işlem, geometri, grafik ve veri işleme öğretimi konularındaki temel kavram ve becerileri etkinlik temeline dayalı çalışmalarla kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kesir kavramı, kesir kavramının öğretimi, kesir sayılarla dört işlem öğretimi, geometrinin kuruluşu, temel geometrik şekil ve cisimlerin özellikleri, bilgi toplama, istatistik ve olasılık kavramlarının öğretiminde lk basamaklar,ve bu içeriklerin uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kesirlerin öğretimini açıklar
2) Kesirlerle ilgili etkinlikleri planlar ve uygular
3) Kesirlerde dört işlemin öğretimini açıklar
4) Kesirlerde dört işlemin öğretimi ile ilgili etkinlikleri planlar ve uygular
5) Ölçüler ve öğretimini açıklar
6) Ölçüler ve öğretimi ile ilgili etkinlikleri planlar ve uygular
7) Çocukta geometrik düşüncenin gelişimini açıklar
8) Temel geometrik şekil ve cisimlerin özelliklerini açıklar
9) Uzunluk, Alan ve Hacim ölçme öğretimini açıklar
10) Bilgi toplama tekniklerini açıklar
11) Temel istatistik ve olasılık kavramlarının öğretimini açıklar
12) İstatistik ve olasılıkla ilgili etkinlikleri planlar ve uygular
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kesirler ve öğretimi , Kesirlerle ilgili etkinliklerin planlanması uygulanması değerlendirilmesi Altun (2005) s.240-258; Gür (2006) s. 221-228; MEB (2009 Anlatım
Tartışma
2 Kesirlerde dört işlemin öğretimi Altun (2005) s.258-291; Gür (2006) s.228-247; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Kesirlerde dört işlemin öğretimi Altun (2005) s.258-291; Gür (2006) s.228-247; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Kesirlerde dört işlemin öğretimi ile ilgili etkinliklerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi Altun (2005) s.258-291; Gür (2006) s.228-247; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
5 Ölçüler ve öğretimi ile ilgili etkinliklerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi Altun (2005) s.294-322; Gür (2006) s.311-346; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
6 Geometrinin kuruluşu ve çocukta geometrik düşüncenin gelişimi vetemel geometrik şekil ve cisimlerin tanıtılmas Altun (2005) s.345-394; Gür (2006) s.271-309; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
7 Çevre, alan ve hacim hesaplamalarının öğretimi Altun(2005) s.344-394; Gür (2006) s.271-309; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Grup çalışmaları (proje sunumları) Altun (2005) s.344-394; Gür (2006) s.271-309; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Bilgi toplama teknikleri, istatistik ve olasılığın bütün ilkeleri ve öğretimi Altun (2005) s.325-343; Gür (2006) s.249-269; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Bilgi toplama teknikleri, istatistik ve olasılıkla ilgili etkinliklerin planlanması uygulanması değerlendirilmesi Altun (2005) s.325-343; Gür (2006) s.1249-269; MEB (2009) Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Grup çalışmaları (proje sunumları) kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
13 Grup çalışmaları (proje sunumları) kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Grup çalışmaları (proje sunumları) kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Grup çalışmaları (proje sunumları) kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar