DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim S   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer ARSLANTAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Birleştirilmiş sınıf uygulamasını gerekli kılan nedenleri bilir. Bu uygulamalardan kaynaklanan sınırlılıkları ve akademik üstünlükleri ve avantajlarını kavrar, ünite ve temaların işlenişine ilişkin bilgi ve beceriler kazanır.
Dersin İçeriği
Birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bbirleştirilmiş sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığının mevcut programlarının nasıl uygulanacağını kavrayabilecekler
2) Birleştirilmiş sınıflarda karşılaşılan sorunlarla başa çıkmayı öğrenebilecekler
3) Birleştirilmiş sınıfların nasıl oluşturulacağını bilecekler
4) Birleştirilmiş sınıflarla ilgili öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenecekler
5) Birleştirilmiş sınıflarla ilgili planlama becerileri geliştirebilecekler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birleştirilmiş sınıf kavramı Birlrştirilmiş Sınıflı Köy okulları Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
2 Birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler Ülkemizde ve dünyada Birleştirilmiş Sınıf uygulamaları
3 Birleştirilmiş sınıflarda Öğretim programı yapısı İlkokul Programlarında Birleştirilmiş Sınıflar
4 1, 2, 3, öğretmenli birleştirilmiş sınıflar Birleştirilmiş Sınıfların Yasal dayanakları
5 Birleştirilmiş Sınıflarda sınılarda, sınıfların birleştirilmesi ve öğretmen sayısına göre paylaşımı Sınıfların birleştirilmesi şemaları ve görselleri
6 Ödevli ve Öğretmenli dersler kavramı, programda yazılışı ve öğretim süreci Haftalık Ders programında Büyük ve Küçük temel harflerle yazılı dersler
7 Birleştirilmiş sınıfların haftalık ders programının özellikleri Birleştirilmiş Sınıfların Haftalık Ders programı örnekleri
8 Ara Sınav Türkçe ve Matametik dersi düzey kümeleri şeması
9 Birleştirilmiş sınıflarda Öğretme-öğrenme sürecinin planlanması Sınıfta örnek uygulama
10 Birleştirilmiş sınıflarda Öğretim yöntem ve teknikleri Sınıfta örnek uygulama
11 Birleştirilmiş sınıflarda Öğretim yöntem ve teknikleri Sınıfta örnek uygulama
12 Birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme Sınıfta örnek uygulama
13 Birleştirilmiş sınıf yönetimi Sınıfta örnek uygulama
14 Birleştirilmiş sınıflarda Okul Yönetimi ve Çalışma-İş Takvimi Sınıfta örnek İş takvimi hazırlama
15 Birleştirilmiş sınıflarda Okul Yönetimi ve Çalışma-İş Takvimi Sınıfta örnek İş takvimi hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar