DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı * S   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk edebiyatı ürünlerini tanıma, çocuk edebiyatının tarihçesini, yazarlarını ve eserlerini tanıma. Çocuk edebiyatının çocuk ve çocuğun eğitimindeki önemini anlatmadır.
Dersin İçeriği
Çocuk edebiyatının tarihini, çocuk edebiyatı ürünlerinin ve yazarlarının tanıtılması, Çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken özellikler, çocuk edebiyatı ve ürünleri ile cocuk eğitimin birbiri ile ilişkisinin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin tanıtılması yok
2 edebiyat ve toplum ilişkisinin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
3 siyasal ve sosyal olayların edebiyata etkisinin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
4 tanzimat döneminin özelliklerinin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
5 tanzimat dönemi sanatçı ve eserlerinin tanıtılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
6 tanzimat edebiyatının cumhuriyet dönemi için öneminin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
7 tanzimat dönemi yazar ve eserlerin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
8 Ara Sınav yok
9 tanzimat sonrası ve cumhuriyet öncesi dönemlerin özelliklerinin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
10 cumhuriyet dönemini edebiyatının özelliklerinin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
11 yıllara göre siyasal ve sosyal olayların oluşturduğu akımların tanıtılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
12 birinci yenicilerin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
13 ikinci yenicilerin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
14 toplumcu gerçekçilerin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
15 köy enstitülerinin edebiyata etkisinin anlatılması önceden okunması gereken konular hakkında hazır gelinmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar