DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanatsal Biçimlendirme ve Tasarım SAA   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kazım ARTUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatsal biçimlendirmede iki ve üç boyut kavramının araştırılması. Tasarım, yöntem ve tekniklerin kazandırılması, uygulamalar yoluyla pekiştirilmesi.
Dersin İçeriği
Tasarım nasıl gerçekleştirilir, iki ve üç boyutlu tasarımların projelendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatsal tasarımların ne olduğu, nasıl gerçekleştirildiğini kavrar .
2) İki ve üç boyutlu sanatsal etkinlikleri ayırt eder.
3) Artistik tasarım/biçimlendirme becerileri gelişir
4) Görsel kültür ve görsel okuma gelişir.
5) Sanatsal olan ve olmayan (Estetik) eserlerin ayırımını yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım, biçimlendirme kavramının açıklanması Anlatım, soru cevap Gösterip Yaptırma
2 Tasarım kavramına ilişkin örnekler Gösteri, tartışma Gösterip Yaptırma
3 İki ve üç boyutlu biçimlendirmeler Gösteri, tartışma Gösterip Yaptırma
4 İki ve üç boyutlu sanat eserleri Gösteri, tartışma Gösterip Yaptırma
5 İki tasarımların oluşturulması Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
6 Tasarımların uygulanması Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
7 Tasarımların uygulanması Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
8 İki boyutlu tasarımların değerlendirilmesi Değerlendirme Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
9 Üç boyutlu tasarımlara ilişkin örnekler Gösteri, inceleme
10 Tasarımların biçimlendirilmesi Bireysel çalışma
11 Uygulama süreci Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
12 Uygulama süreci Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
13 Uygulama süreci Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
14 Uygulama süreci Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
15 Uygulama süreci Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
16-17 Uygulamaların değerlendirilmesi Değerlendirme Gösterip Yaptırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar