DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Duyuşsal Eğitim SAB   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
Prof. Dr.SONGÜL TÜMKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılmasını, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını, gevşeme ve ısınma egzersizlerini, stresle başa çıkma yaklaşımlarını, problem çözme eğitimini, sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve duyuşsal hedeflerin önemini kapsayan bir derstir.
Dersin İçeriği
Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılmasını, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını, gevşeme ve ısınma egzersizlerini, stresle başa çıkma yaklaşımlarını, problem çözme eğitimini, sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve duyuşsal hedeflerin önemini kapsayan bir derstir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Duyuşsal hedefleri aşamalı sınıflandırır
2) Duyuşsal hedefleri açıklar.
3) Duyguların eğitimdeki önemini değerlendirir.
4) Eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin önemini açıklar.
5) Duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını sınıflar.
6) Çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri analiz eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders kaynakları ve ders içeriğinin tanıtılması okuma Tartışma
2 Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırması okuma
3 Duyuşsal hedeflerin sınıflandırılması okuma
4 Hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışları okuma
5 Eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yeri ve Önemi okuma
6 Eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yeri ve Önemi okuma
7 Duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımları okuma
8 Ara sınav okuma
9 Gevşeme ve ısınma egzersizleri Proje
10 Stresle başa çıkma yaklaşımları Proje
11 Problem çözme eğitimi Proje
12 Sosyal beceri eğitiminin temel özellikleri Proje
13 Çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri Proje
14 Duyuşsal hedeflerin önemi Proje
15 Gevşeme ve ısınma egzersizleri Proje
16-17 Gevşeme ve ısınma egzersizleri okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar