DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Şarkıları SAC   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halk türküleri, tekerlemeler, ninniler, çocuk şarkıları özellikle ritme dayalı olarak repertuar oluşturulmalı ve diğer eğitim alanlarıyla da ilişkilendirilmeli, yaratıcılık beslenerek geliştirilmli, yapılan bu çalışmalarla bellek güçlendirilmelidir.
Dersin İçeriği
Çocuk şarkısı dağarcığının oluşturulma. Müziği amaç olarak değil aynı zamanda etkili bir araç olarakta kullanımının sağlanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaş gruplarına ve ses aralıklarına uygun çocuk şarkısını seçer
2) Çocuk şarkısı seçerken dikkat edilmesi gereken kuralları bilir
3) Aktarma, öykünme, öykünme, anonim ve okul şarkılarını tanır
4)
5)
6)
7)
8) Ara sınav
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
X
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
X
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
X
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
X
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
X
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
X
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
X
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel müzik bilgileri Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Temel müzik bilgileri Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Tekerlemeler Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Aktarma şarkılar Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Öykünme şarkılar Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
6 Koro oluşturma Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
7 Koro oluşturma Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
8 Ara Sınav Performans
9 Ritm çalışması Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
10 Ritm çalışması Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
11 Ritm çalışması Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
12 Çocuk şarkıları Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
13 Çocuk şarkıları Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
14 Çocuk şarkıları yönetme Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
15 Çocuk şarkıları yönetme Çocuk şarkıları dağarcığı oluştur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar