DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlköğretimde Kaynaştırma * SGK   404 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. İskender ÖZGÜR
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.İSKENDER ÖZGÜR1. Öğretim Grup:A
Yrd.Doç.Dr.İSKENDER ÖZGÜR1. Öğretim Grup:B
Yrd.Doç.Dr.İSKENDER ÖZGÜR1. Öğretim Grup:C
Yrd.Doç.Dr.İSKENDER ÖZGÜR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda; Öğrenciler 1.Kaynaştırma ortamlarını tanımlayabilecektir. a. En az kısıtlayıcı eğitim ortamlarını tanımlar b. Kaynaştırmayı tanımlar 2. Kaynaştırma ortamlarında işbirliğini yorumlayabilecektir. a. Özel eğitim hizmeti sunan meslek gruplarını listeler b. Meslek grupları arasındaki işbirliğini tanımlar c. İşbirliği modellerini tanımlar 3. Kaynaştırma uygulamalarında öğrenci gereksinimlerini değerlendirmeyle ilgili yorum yapabilecektir. a. Değerlendirme sürecinde izlenecek basamakları sıralar b. Değerlendirmenin türlerini ve farklılıklarını tanımlar 4. Kaynaştırma ortamlarında öğretimin planlanmasını anlatabilecektir. a. Öğretimin planlanmasına ilişkin unsurları tanımlar 5. Kaynaştırma ortamlarına yerleştirilebilecek yetersizlik türlerini sıralayabilecektir. a. Sık rastlanılan yetersizlikleri tanımlar b. Seyrek rastlanılan yetersizlikleri tanımlar c. Diğer yetersizlik türlerini tanımlar 6. Öğretimsel uyarlamaları örneklendirebilecektir a. Sınıf içinde ders anlatımlarında ve program içeriklerinde yapılabilecek uyarlamaları sıralar 7. Kaynaştırma ortamlarında bağımsız öğrenme stratejilerini tanılayabilecektir. a. Bağımsız öğrenme stratejilerini sıralar b. Herbir stratejiye örnekler verir 8. Kaynaştırma uygulamalarında öğrenmenin değerlendirilmesiyle ilgili yorum yapabilecektir. a. Kaynaştırma öğrencilerinin değerlendirme şekillerini sıralar 9. Kaynaştırma uygulamalarında davranış yönetimini tanımlayabilecektir. a. Davranış yönetimiyle ilgili teknikleri tanımlar b. Davranış yönetiminde kullanılan teknikleri örnekler 10. Sosyal yeterliklerin geliştirilmesini tanımlayabilecektir. a. Sosyal becerilerin geliştirilmesinde öğretmenin rolunü açıklar b. Sosyal becerilerin geliştirilmesinde akranların rolunü açıklar c. Sosyal becerilerin geliştirilmesinde ailenin rolunü açıklar
Dersin İçeriği
1 Hafta Özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmeti sağlayan kurumlar 2 Hafta Özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmeti sağlayan kurumlar 3 Hafta Özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmeti sağlayan kurumlar 4 Hafta Kaynaştırmada rol oynayan etmenler:Öğretmen, kaynaştırma öğrencisi 5 Hafta Kaynaştırmada rol oynayan etmenler: Normal sınıf öğrencisi 6 Hafta Kaynaştırmada rol oynayan etmenler: Fiziksel ortam, bireyselleştirilmiş eğitim programları, etkili öğretim 7 Hafta MidTerm Exam 8 Hafta Kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri 9 Hafta Özel eğitim destek hizmetleri: Sınıf-içi yardım 10 Hafta Özel eğitim destek hizmetleri: Kaynak oda 11 Hafta Özel eğitim destek hizmetleri: Özel eğitim danışmanlığı 12 Hafta Etkili danışmanlık becerileri 13 Hafta Uzman yaklaşımını benimseyen danışmanlık 14 Hafta İşbirlikçi danışmanlık 15 Hafta Final Sınavı 16 Hafta Final Sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
X
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
X
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
X
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
X
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
X
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
X
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmeti sağlayan kurumlar İlgili kaynaktan okuma
2 Özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmeti sağlayan kurumlar İlgili kaynaktan okuma
3 Özel gereksinimli öğrencilere eğitim hizmeti sağlayan kurumlar İlgili kaynaktan okuma
4 Kaynaştırmada rol oynayan etmenler:Öğretmen, kaynaştırma öğrencisi İlgili kaynaktan okuma
5 Kaynaştırmada rol oynayan etmenler: Normal sınıf öğrencisi İlgili kaynaktan okuma
6 Kaynaştırmada rol oynayan etmenler: Fiziksel ortam, bireyselleştirilmiş eğitim programları, etkili öğretim İlgili kaynaktan okuma
7 Ara Sınav İlgili kaynaktan okuma
8 Ara Sınav İlgili kaynaktan okuma
9 Özel eğitim destek hizmetleri: Sınıf-içi yardım İlgili kaynaktan okuma
10 Özel eğitim destek hizmetleri: Kaynak oda İlgili kaynaktan okuma
11 Özel eğitim destek hizmetleri: Özel eğitim danışmanlığı İlgili kaynaktan okuma
12 Etkili danışmanlık becerileri İlgili kaynaktan okuma
13 Uzman yaklaşımını benimseyen danışmanlık İlgili kaynaktan okuma
14 İşbirlikçi danışmanlık İlgili kaynaktan okuma
15 Final Sınavı İlgili kaynaktan okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynaktan okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar