DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzik Eğitimi I O   303 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik eğitimi ve özellikle müzik etkinlikleri bireyin çevresi ile etkileşimini , sosyal ve eğitsel amaçlı ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını , algılama ve beğeni düzeyini, yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve nitelikli müziği dinlemeyi ve diğerlerinden ayırt edebilmeyi , müzikte hedeflenen davranış değişikliğini sağlak.
Dersin İçeriği
Müzik eğitimi ve özellikle müzik etkinlikleri bireyin çevresi ile etkileşimini , sosyal ve eğitsel amaçlı ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını , algılama ve beğeni düzeyini, çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve nitelikli müziği dinlemeyi ve diğerlerinden ayırt edebilmeyi , müzikte hedeflenen davranış değişikliğini yapar..

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Notaları ve nota değerlerini tanır
2) Basit bir çocuk şarkısını söyler.
3) Basit bir çocuk şarkısını blokflüt ile çalar.
4) okul şarkısını söyler ve yönetir
5) çocuk şarkıları dağarcığından şarkılar söyler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel müzik bilgileri:Nota ve ses bilgisi Notaların yerlerini çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
2 Temel müzik bilgileri: Portede notaların yerleri ve notaların süreleri Notaların sürelerini çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 Orf çalgıları, Ritm çalışması Orff çalgılarıyla basit basit ritmler yaratma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Temel müzik bilgileri: 2/4 lük ölçü, dörtlük ve sekizlik notalar, çocuk şarkıları Basit çocuk şarkıları çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 3/4 lük ölçü, noktalı sekizlik ve dörtlük notalar-çocuk şarkıları Basit çocuk şarkıları çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Toplu söyleme ve yönetme Etkinlik (Orkestra şefi- koro şefi) Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Öğrenilen şarkıyı oynama şarkı repertuarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav ara sınav Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Orf Çalgılarıyla ezgi çalışma Ritm ve ezgiye uygun devinimde bulunma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Orf Çalgılarıyla ezgi çalışma 2 Ritm ve ezgiye uygun devinimde bulunma 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Si bemol, çocuk şarkıları Ses değiştirici işaretleri hatırlatma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Fa diyez, çocuk şarkıları Ses değiştirici işaretleri tekrarlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Çocuk şarkıları yönetme Çocuk şarkıları tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Çocuk şarkıları yönetme 2 Çocuk şarkıları tekrarı 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 çocuk şarkıları tekrarı koro çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar