DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel müzik bilgileri:Nota ve ses bilgisi Notaların yerlerini çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
2 Temel müzik bilgileri: Portede notaların yerleri ve notaların süreleri Notaların sürelerini çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 Orf çalgıları, Ritm çalışması Orff çalgılarıyla basit basit ritmler yaratma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Temel müzik bilgileri: 2/4 lük ölçü, dörtlük ve sekizlik notalar, çocuk şarkıları Basit çocuk şarkıları çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 3/4 lük ölçü, noktalı sekizlik ve dörtlük notalar-çocuk şarkıları Basit çocuk şarkıları çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Toplu söyleme ve yönetme Etkinlik (Orkestra şefi- koro şefi) Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Öğrenilen şarkıyı oynama şarkı repertuarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav ara sınav Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Orf Çalgılarıyla ezgi çalışma Ritm ve ezgiye uygun devinimde bulunma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Orf Çalgılarıyla ezgi çalışma 2 Ritm ve ezgiye uygun devinimde bulunma 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Si bemol, çocuk şarkıları Ses değiştirici işaretleri hatırlatma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Fa diyez, çocuk şarkıları Ses değiştirici işaretleri tekrarlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Çocuk şarkıları yönetme Çocuk şarkıları tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Çocuk şarkıları yönetme 2 Çocuk şarkıları tekrarı 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 çocuk şarkıları tekrarı koro çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar