DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse ve dersin koşullarına giriş Bilimsel araştırma kitabından okuma yapılması. Anlatım
Tartışma
2 Okul öncesi döneme özgü bir araştırma konusu belirlenmesi Makalelerinin incelenmesi. Anlatım
Tartışma
3 Araştırma probleminin netleştirilmesi Araştırmaların problem kısımlarının incelenmesi. Anlatım
Tartışma
4 Araştırma için literatür taraması yapılması Alanyazının incelenmesi. Anlatım
Tartışma
5 Araştırma problemine dönük literatür taraması yapılması Literatür taramasının daraltılarak devam etmesi Anlatım
Tartışma
6 Örnek tez ve makalelerin incelenmesi literatür taraması sonucu bulunan tez ve makalelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Anlatım
Tartışma
7 Araştırma önerisinin hazırlanması Önerinin yazılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi
9 Araştırma model ve veri toplama sürecinin netleştirilmesi Araştırmaların yöntem ve veri toplama araçlarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
10 Veri toplama araçlarının oluşturulması/uyarlanması Veri toplama araçlarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Araştırmanın yürütüleceği örneklem grubuna ulaşılması Gerekli izinlerin alınması Anlatım
Tartışma
12 Araştırma verilerinin toplanmaya başlanması Veri toplama araçlarının basılması ve aydınlatılmış onam alınması Anlatım
Tartışma
13 Veri toplama araçlarının dağıtılması Veri toplama araçlarının dağıtılması ve toplanması Anlatım
Tartışma
14 Araştırma verilerinin toplanması Veri toplamaya devam edilmesi Anlatım
Tartışma
15 Araştırma verilerinin analizi Uygun yollarla verilerin analize alınması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar