DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim E   314 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Kaynaştırma eğitiminde üstüne düşen görev ve sorumlukları ayırteder. 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayperi SIĞIRTMAÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYPERİ SIĞIRTMAÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYPERİ SIĞIRTMAÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farkli gelisimsel ozellikler sergileyen cocuklarin ozelliklerini ve egitim ihtiyaclarini bilir.
Dersin İçeriği
Özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel gereksinimli çocukların ayirtedici gelişimsel özellikleri bilir.
2) Özel gereksinimli çocukların eğitim olanaklarını bilir.
3) Özel eğitim hakkında yasal düzenlemeleri bilir.
4) Kaynaştırma eğitimini bilir
5) Kaynaştırma sınıfının taşıması gereken özellikleri söyler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel eğitimin tanımı, kapsamı, ilkeleri, tarihçesi, yönetmelikleri konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
2 Kaynaştırma eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Tartışma
3 Özel gereksinimli çocuk ve aile konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Film izleme ve film üzerine tartışma konu ile ilgili bilgileri okuma Tartışma
Gösteri
5 Zihinsel yetersizliği olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
7 Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Görme yetersizliği olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
10 İşitme yetersizliği olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
11 Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
12 Ortopedik yetersizliği olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Süreğen hastalığı olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, hastane okulu gezisi Anlatım
Tartışma
14 Duygusal ve davranış bozukluğu olan çocuklar ve eğitimi konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Anlatım
Tartışma
15 Kaynaştırma sınıflarında gözlem konu ile ilgili bilgileri okuma, okul gezisi Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar