DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri I MB   325 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özkan ÖZGÜN
Dersi Verenler
Doç.Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ÖZKAN ÖZGÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim programını ve programı oluşturan bileşenleri tanımak, okul öncesi dönem çocuklarının eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek, farklı eğitsel ihtiyaçlara uygun aylık ve günlük eğitim planlamak, farklı etkinlik türlerini planlamak, eğitim süreçlerinde çocuklara uygun öğretim yöntem-tekniklerini bilmek ve okul öncesi eğitimin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Okul Öncesi Eğitim Programı, gelişimsel kazanım ve göstergeler, aylık plan, günlük eğitim akışları, etkinlik planlama, etkinliklerde kullanılabilecek özel öğretim yöntem ve teknikleri, okul öncesi eğitimi değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul Öncesi Eğitim Programını tanır
2) Gelişimsel Kazanım ve Göstergeleri tanır
3) Okul Öncesi Eğitim Programına Uygun olarak aylık eğitim planı hazırlar
4) Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak günlük eğitim akışı hazırlar
5) Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak etkinlik planlar
6) Etkinliklerde kullanılabilecek özel öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
7) Okul Öncesi eğitimin nasıl değerlendirileceğini bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okul Öncesi Eğitim Programının tanıtımı1 Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Okul Öncesi Eğitim Programının tanıtımı Okul Öncesi Eğitim Programının Tanıtımı Kısmınınnın Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
3 Gelişimsel Kazanım ve Göstergelerin İncelenmesi Okul Öncesi Eğitim Programının Kazanım ve Gösterge Kısmının Okunması Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Gelişimsel Kazanım ve Göstergelerin İncelenmesi Program Kitabında Gelişimsel Kazanım ve Göstergelerin Okunması
5 Aylık Eğitim Planı Hazırlama Örnek Aylık Eğitim Planlarının İncelenmesi Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 Günlük Eğitim Akışı Planlama Örnek Günlük Eğitim Akışının İncelenmesi Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntem ve teknikleri Özel Öğretim Yöntem veTeknikleri Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntem ve teknikleri Uyarlama ile ilgili ders notlarının okunması 2
10 Etkinlik Planlarının Hazırlanması Etkinliklerin Planlanması 1 Anlatım
Bireysel Çalışma
11 Planlanan Etkinliklerin Grupça Gözden Geçirilmesi Etkinliklerin Tartışılması ve Yeniden Düzenlenmesi Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Grupça Planlanan Etkinliklerin Sunulması Etkinliklerin Sunumu için grup hazırlığı yapılması Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Okul Öncesi Eğitimin Değerlendirilmesi Etkinliklerin Değerlendirme Kısımının İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Okul Öncesi Eğitimin Değerlendirilmesi Aylık Değerlendirmelerin İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Okul Öncesi Eğitim Dosyasının gözden geçirilmesi Eğitim dosyasının incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına hazırlanma 1 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar