DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Olgunluğu ve Okuma Yazmaya Hazırlık OSC   313 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitimde okuma yazma etkinliklerinin içeriği ve amacını bilerek etkinlikler hazırlayabilmektir.
Dersin İçeriği
Okulöncesi eğitim kurumlarında yürütülen okuma yazma etkinliklerinin amacı kapsamı, etkinlik örnekleri, okul hazırbulunşluğu ve etkileyen faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okula hazırlığı tanımlar.
2) Okul olgunluğunu tanımlar.
3) Okul olgunluğunun teori ve araştırma temellerini tanımlar.
4) Okula hazırbulunuşlukta çocuk ve ailenin önemini tanımlar.
5) Okula hazırbulunuşlukta öğretmen ve okulun önemini tanımlar.
6) Okul olgunluğunu etkileyen faktörleri değerlendirir.
7) Okulöncesi eğitimde okuma yazma etkinliklerinin amacını tanımlar.
8) Okulöncesi eğitimde okuma yazma hazırlık etkinliklerinin içeriğini tanımlar.
9) İlkokul okuma yazmaya hazırlık programının ayrıt eder.
10) Okulöncesinde okuma yazma etkinliklerini tanır.
11) Okulöncesi eğitim programında okuma yazma hazırlık etkinlikleri düzenler.
12) Okulöncesi okuma yazma hazırlık etkinlikleri ile ilkokul okuma yazma karşılaştırır.
13) Okulöncesi okuma yazma hazırlık etkinlikleri ile ilkokul okuma yazma değerlendirir.
14) Etkinlik hazırlar ve degerlendirir.
15) Etkinlikleri programa uygun yapar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okula hazırlık konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
2 Okul olgunluğu nedir konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
3 Okula olgunluğunun teori ve araştırma temelleri konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Okula hazırbulunuşlukta çocuk ve aile konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Okula hazırbulunuşlukta öğretmen ve okul konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Okul olgunluğunu etkileyen faktörleri değerlendirme konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Okulöncesi eğitimde okuma yazma etkinliklerinin amacı konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Okulöncesi eğitimde okuma yazma hazırlık etkinliklerinin içeriği konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 İlkokul okuma yazmaya hazırlık programının incelenmesi konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Okulöncesinde okuma yazma etkinlikleri konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
12 Okulöncesi eğitim programında okuma yazma hazırlık etkinlikleri planlama konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Okulöncesi okuma yazma hazırlık etkinlikleri ile ilkokul okuma yazma karşılaştırma konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Okulöncesi okuma yazma hazırlık etkinlikleri ile ilkokul okuma yazma değerlendirme konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Etkinlik hazırlama ve degerlendirme konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar