DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Sanatlar Eğitimi O   309 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kazım ARTUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HAKAN DEMİR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesinde sanat öğretiminin metotları, çocuk resimlerini yorumlama. Sanatsal biçimlendirmede iki ve üç boyut kavramının araştırılması. Tasarım, yöntem ve tekniklerin kazandırılması, uygulamalar yoluyla pekiştirilmesi.
Dersin İçeriği
Çocuğun sanatsal gelişim basamakları, çocuk resimlerinin özellikleri. Okul öncesinde sanat öğretimi. Sanatta tasarım nasıl gerçekleştirilir, iki ve üç boyutlu tasarımların projelendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) (Sanat tarihi, Estetik, Eleştiri, Uygulama) Çocuğun sanatsal gelişim düzeylerini kavrar
2) Sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisini anlar
3) Çocuk resimlerinin karakteristik özelliklerinin analizlerini yapar
4) Çocuğun sanatsal yaratıcılık özelliklerinin inceler, açıklar
5) İki ve üç boyutlu uygulamaların göz ve el kooordinasyonu üzerindeki etkilerinin çocuğun sanatsal gelişimine olan katkısını kavrar
6) İki ve üç boyutlu uygulamaların çocuğun motor becerilerine olan katkısını kavrar
7) Öğretmen adaylarının sanat öğretimi ve bireysel sanatsal gelişimlerine yönelik çeşitli atölye uygulamalarının gerçekleştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat nedir(Sanat Tarihi, Estetik, Eleştiri, Uygulama)Çocuğun sanatsal gelişimi Önerilen kaynakların araştırılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Okul Öncesinde Resim Eğitimi Nasıl Olmalı Önerilen kaynakların okunması.1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Çocuğun Duygusal ve Sosyal gelişimine Etkisi Önerilen kaynakların okunması.2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Okul Öncesinde Çocuğun Sanatsal gelişim Düzeyine Genel Bakış. Önerilen kaynakların okunması.3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Çocuk Resimlerinde Görülen Bazı Ortak Özellikler. Önerilen kaynakların okunması.4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Çocuk ve Sanatsal Yaratıcılık Önerilen kaynakların okunması.5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Ara Sınav Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Önerilen kaynakların okunması.6 Gösteri
Bireysel Çalışma
9 Okul Öncesinde Sanat Etkinlikleri (Araç-gereç, derslikler ve tutumlar) Kullanılacak araç-gereçlerin araştırılması, A Gösteri
Bireysel Çalışma
10 Uygulama Hazırlıkları (Araç-gereç tanımı, uygulamalar ile ilgili bilgilendirme) Araç-gereçlerin hazırlanması, B Gösteri
Bireysel Çalışma
11 Renk Bilgisi (ana, ara, 3. renkler, Renk çemberi çizimi) Araç-gereçlerin hazırlanması, C Gösteri
Bireysel Çalışma
12 1.Natürmort 2.obje etüt 3.modelden çalışmalar (seçmeli konular). Araç-gereçlerin hazırlanması,D Gösteri
Bireysel Çalışma
13 Baskı çalışması ;Sünger, ip, patates, kazıma, el, fırça v.b (seçmeli konular). Araç-gereçlerin hazırlanması,E Gösteri
Bireysel Çalışma
14 Kolaj çalışması ; iki ve üç boyutlu çalışmalar (seçmeli konular). Araç-gereçlerin hazırlanması,F Gösteri
Bireysel Çalışma
15 Röprodiksiyon çalışması. Araç-gereçlerin hazırlanması,G Gösteri
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar