DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Farklı Yaklaşımlar OSC   459 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Erken çocukluk döneminde uygulanan farklı yaklaşımlar ve uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları tartışabilmektir.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde yaklaşımlar ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okulöncesi eğitimi tanımlar.
2) Okulöncesi eğitim programını tanır.
3) Ülkemizde uygulanan okulöncesi eğitim programını anlatır.
4) Dünyada uygulanan okulöncesi eğitim programlarını tarif eder.
5) Çocuk merkezli erken çocukluk programlarını tarif eder.
6) High scope yaklaşımını tanır.
7) Montessori yaklaşımını tanır.
8) Ara sınav
9) Reggio Emilia yaklaşımını tanır.
10) Head Start yaklaşımını tanır.
11) Portage Yaklaşımını tanır.
12) Açık eğitim yaklaşımını tanır.
13) Waldorf okullarını tanır.
14) Proje yaklaşımını tanır.
15) Eğtiimsel yaklaşımları değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 okulöncesi eğitim konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 okulöncesi eğitim programları konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 ülkemizde okulöncesi eğitim programları konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 dünyada okulöncesi eğitim programları konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 high scope yaklaşımı konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 montessori yaklaşımı konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 reggio emilia yaklaşımı konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav yazılı sınav Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 proje yaklaşımı konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 çocuk merkezli yaklaşım değerlendirme konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 head start yaklaşımı- ev okul konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 orman okulları konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 waldorf okulları konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 demokratik okul konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 okulöncesi eğitim programları değerlendirme konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar