DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sorgulama Temelli Öğrenme OSC   418 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. İnanç ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarınının sorgulama temelli öğrenme yaklaşımının dayandığı teorik temelleri anlaması, Çağdaş ve yapılandırmacı yaklaşımlara paralel olan sorgulamanın çocuk ve öğretmen için faydalarını fark etmesi, sorgulama temelli öğrenme süreçlerinin nasıl planlanacağı konusunda deneyim kazanmasına yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Sorgulama temelli öğrenme yaklaşımının teorik alt yapısı, sorgulama temelli öğrenmenin basamakları, sorgulama temelli öğrenme yaklaşımında öğrenenlerin kazanımları, sorgulama temelli öğrenme yaklaşımında öğretmenin rolü, sorgulama temelli öğrenme süreçlerinin planlanması ve uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sorgulama temelli öğrenme yaklaşımını açıklar.
2) Sorgulama temelli öğrenme yaklaşımının basamaklarını fark eder.
3) Sorgulama temelli öğrenmeyi okul öncesi eğitim programına entegre eder
4) Sorgulama temelli bir öğrenme süreci planlar
5) sorgulama temelli bir öğrenme sürecini uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sorgulama temelli öğrenmenin tarihsel ve teorik alt yapısı Ön hazırlık gerekmemektedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sorgulama temelli öğrenme yaklaşımının öğrenen ve öğretmen için faydaları Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sorgulama temelli öğrenme yaklaşımında öğretmenin rolü Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sorgulama temelli öğrenmenin basamakları Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sorgulama temelli öğrenmenin basamaklarının tartışılması Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sorgulama temelli öğrenmede değerlendirme Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Sorgulama temelli öğrenme örnekleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 6 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Sorgulama temelli Fen etkinlikleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Sorgulama temelli Matematik etkinlikleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 8
11 Sorgulama temelli Türkçe etkinlikleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 9 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sorgulama temelli Sanat etkinlikleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 10 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sorgulama temelli okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 11 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sorgulama temelli müze deneyimleri Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sorgulama temelli bir öğrenme süreci hazırlama Basılı Materyalden ilgili bölümün okunması 13 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına hazırlanma 1

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar