DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş OKLZ   103 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. İnanç ETİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.İNANÇ ETİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının erken çocukluk dönemi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak gelecek dönemlerde alacakları alan derslerine bir alt yapı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk eğitiminin tanımı, önemi, kapsamını ve çocukların gelişim aşamalarını anlatarak erken çocukluk eğitimi hakkında bilgi vermek. Erken çocuklukta temel gereksinimler ve gelişim kuramları, erken çocukluk eğitimine temel olan düşünürler, okul öncesi eğitimde farklı modeller, okul öncesi eğitim ortamları, aile katılımının önemi, farklı ülkelerde okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocukluk dönemiyle ilgili temel kavramları açıklar
2) Türkiye'de ve Dünyada erken çocukluk eğitiminin tarihini açıklar
3) Erken çocukluk dönemine ilişkin temel yaklaşımları açıklar
4) Erken çocukluk dönemine ait gelişimsel özellikleri açıklar
5) Erken çocukluk eğitim programlarını tanır
6) Erken çocukluk eğitim ortamlarını ve çalışanlarını açıklar
7) Erken çocukluk döneminde aile eğitiminin önemini kavrar
8) Erken çocukluk döneminde güncel konulara ilişkin farkındalık kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Tanıtımı, Dersin işlenişi ile ilgili temel bilgilendirme, Erken Çocukluk Eğitimi ile ilgili var olan bilgilerin gözden geçirilmesi Ön hazırlık gerekmemektedir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Erken Çocukluk eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi Kitaptaki 1. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türkiyede erken çocukluk eğitimin durumu ve tarihsel gelişimi Kitaptaki 2. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Erken çocukluk eğitiminde öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterlilikleri Kitaptaki 3. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Okul öncesi dönem çocuklarının temel ihtiyaçları Kitaptaki 4. bölümün okunması
6 Erken çocukluk döneminde gelişim 1 Kitaptaki 5. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Erken çocukluk döneminde gelişim 2 Kitaptaki 6. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Erken çocukluk eğitime yön veren düşünürler Kitaptaki 7. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Erken çocukluk eğitiminde farklı modeller Kitaptaki 8. bölümün okunması Soru-Cevap
Tartışma
11 Okul öncesi eğitim ortamları Kitaptaki 9. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Okul öncesi eğitim kurumlarında personel ve okul ziyareti Görüşme sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği Kitaptaki 10. bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim sistemlerini Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji ile ilgili Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavlarına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar