DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme MB   301 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Serkan DİNÇER
Dersi Verenler
Arş.Gör.Fatma KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.SERKAN DİNÇER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, Okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımlara ilişkin ölçme-değerlendirme süreci boyunca, kullanılması gereken ölçme araçlarını belirleme, uygulama ve değerlendirme gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, okul öncesi eğitimde geleneksel ve alternatif ölçme araç ve tekniklerini karşılaştırma, Okul öncesi eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerinin özelliklerini açıklama, ölçme sonuçları üzerinde basit istatistiki işlemleri yapma, Okul öncesi eğitimde kullanılan çeşitli ölçme araçlarını geliştirme becerisi kazanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar
2) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını eğitimdeki önemini anlar ve farkında olur.
3) Okul öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü kavrar ve öneminin farkında olur.
4) Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri açıklar.
5) Okul öncesi eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini açıklar.
6) Okul öncesi eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini sayar.
7) Okul öncesi eğitimde kullanılan test maddelerini hazırlar, uygular ve değerlendirir.
8) Ara sınav
9) Okul öncesi eğitiminde kullanılacak alternatif test maddesi türlerini hazırlar, uygular ve değerlendirir.
10) Okul öncesi eğitimde kullanılacak test maddesi hazırlar, uygular ve değerlendirir.
11) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar.
12) Okul öğrenmelerinde kullanılan alternatif araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar.
13) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini yorumlar.
14) Okul öncesi eğitimde değerlendirme tekniklerini uygular.
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (ölçme, değerlendirme vb. ), Ölçmede Hata Türleri, Ölçme Hatalarının Kaynakları yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ölçme ve değerlendirme ilişkisi, Ölçme ve değerlendirmenin amacı, Değerlendirme türleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Eğitimde kullanılan ölçme araç ve teknikleri, Test Dışı Teknikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İyi bir testte bulunması gereken özellikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
7 Alternatif Ölçme Araç ve Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma, örnek ölçme araçları hazırlama Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sınav Planı ve ölçme aracı hazırlama ilgili konuları okuma ve araştırma, çoktan seçmeli soru örnekleri hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
10 Ölçme aracı uygulama ve değerlendirilmesi başarı testini uygulama Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
11 Madde Analizleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
12 Test Analizleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
13 Test Analizleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
14 Not Verme Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Dönem değerlendirmesi konuları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar