DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi MB   313 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi öğretmen adaylarına, etkili bir öğretim gerçekleştirebilmeleri için iyi bir öğrenme ortamı yaratmanın yöntem ve tekniklerini tanıtmak, onları okul öncesi sınıf yönetimi konusunda gerekli bilgilerle donatmak.
Dersin İçeriği
Sınıf yönetiminde temel kavramlar, okul öncesinde sınıf yönetimini etkileyen faktörler,bir okul öncesi sıınıfında ortaya çıkan yönetimsel ve davranış problemleri ve çözüm yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf Yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklar
2) Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörleri açıklar
3) Olumlu bir öğrenme ortamı yaratmanın yöntem ve tekniklerini tartışır
4) Etkili bir öğretim için sınıf organizasyonu, öğrencilerin güdülenmesi, iletişim, disiplin ve zaman yönetiminin nasıl sağlanacağını açıklar
5) Sınıfta karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yaklaşımları açıklar
6) Özel gereksinimi olan çocukları fark etme ve uygun eğitim- öğretim ortamı sağlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf yönetimi tanımı,temel kavramlar ve yaklaşımlar Aktas-Arnas ve Sadık (14-57) Tartışma
2 Sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler Aktas-Arnas ve Sadık (62-82) Tartışma
3 Sınıf ortamının düzenlenmesi (okul öncesi eğitim ortamının fiziksel özellikleri,etkinliklerin planlanması ve uygulanması)Okul öncesi sınıflarında zaman yönetimi Aktas-Arnas ve Sadık (86-108) Aktas-Arnas ve Sadık (136-189) Tartışma
4 Sınıfta etkili iletişim, Sınıf ortamında öğrenci motivasyonu ve güdülenme Aktas-Arnas ve Sadık (115-134) Aktas-Arnas ve Sadık (192-212) Tartışma
5 Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Kuramları Aktas-Arnas ve Sadık (29-53) Aktas-Arnas ve Sadık(278-324) Tartışma
6 Bir sistem olarak sınıf yapısı Ders notu Tartışma
7 Sistemin özellikleri Ders notu Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sınıf içi kural ve prosedürler Aktas-Arnas ve Sadık (244-) Aktas-Arnas ve Sadık (278-324) Tartışma
10 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi Aktas-Arnas ve Sadık (244-274) Tartışma
11 İstenmeyen davranışlar, nedenleri ve yönetimi Aktas-Arnas ve Sadık (244-274) Tartışma
12 Sistem kuramına göre sınıf yönetinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri Ders notu Tartışma
13 Özel Gereksinimi Olan çocuklar Aktas-Arnas ve Sadık (364-387) Tartışma
14 Okul öncesinde Aile Katılımı (okul-aile işbirliği) Aktas-Arnas ve Sadık(328-361) Tartışma
15 Genel Değerlendirme bütün okuma materyallerinin gözden geçirilmesi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar