DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması II MB   408 8 2 5 8

Ön Koşul Dersleri MB 407 Öğretmenlik Uygulaması I MB 104 Okul Deneyimi 1
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU DERETARLA GÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili deneyimlerini artırmak, programda öğrendiklerini uygulama fırsatı sunmak.
Dersin İçeriği
Günlük plan hazırlama ve uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) günlük plan hazırlar
2) günlük planı uygular
3) sınıf yönetimi becerilerine kullanır
4) farklı öğretim tekniklerini kullanır
5) Etkinlik planını değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 günlük plan hazırlama ve uygulama-1 anlatım Anlatım
Bireysel Çalışma
2 günlük plan hazırlama ve uygulama-2 anlatım Bireysel Çalışma
3 günlük plan hazırlama ve uygulama-3 anlatım Bireysel Çalışma
4 günlük plan hazırlama ve uygulama-4 anlatım Bireysel Çalışma
5 günlük plan hazırlama ve uygulama-5 anlatım Bireysel Çalışma
6 günlük plan hazırlama ve uygulama-6 anlatım Bireysel Çalışma
7 günlük plan hazırlama ve uygulama-7 anlatım Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav portfolyo
9 günlük plan hazırlama ve uygulama-8 anlatım Bireysel Çalışma
10 günlük plan hazırlama ve uygulama-9 anlatım Bireysel Çalışma
11 günlük plan hazırlama ve uygulama-10 anlatım Bireysel Çalışma
12 günlük plan hazırlama ve uygulama-11 anlatım Bireysel Çalışma
13 günlük plan hazırlama ve uygulama-12 anlatım Bireysel Çalışma
14 günlük plan hazırlama ve uygulama-13 anlatım Bireysel Çalışma
15 günlük plan hazırlama ve uygulama-14 anlatım Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları performans değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar